Akcja zbierania podpisów

 

Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego  i Polskiego Towarzystwa Dysleksji w sprawie uczniów  ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się matematyki.

Międzynarodowa Konferencja nt.  Dyskalkulia – diagnoza, terapia i wsparcie edukacyjne, która odbyła się w dniach 28-29 marca 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku to druga z kolei konferencja w Polsce, która podjęła temat specyficznych zaburzeń uczenia się matematyki. Obie zostały zorganizowane z inicjatywy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Pracowni Testów  Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku oraz Pomorskiego Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej ProMathematica.

Podczas ostatniej konferencji, z inspiracji prof.zw.dr hab. Marty Bogdanowicz, została podjęta akcja mająca na celu wystąpienie do Ministerstwa Edukacji Narodowej  i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z postulatem wprowadzenia radykalnych dostosowań na egzaminie maturalnym, które wyrównywałyby szanse uczniom z głęboką dyskalkulią. Osoby te bez sukcesu, niejednokrotnie przez kilka lat z rzędu przystępują do egzaminu maturalnego z matematyki. Pomimo dobrze zdanych pozostałych przedmiotów maturalnych, mają zamkniętą drogę do dalszego kształcenia.   

Odpowiednie formy dostosowań umożliwiłyby im zdanie matury i otworzyłyby możliwości podjęcia studiów wyższych,  a więc rozwoju osobistego i profesjonalnego, wykorzystania ich uzdolnień i artystycznych talentów, zrealizowania marzeń o przyszłym zawodzie.

Prosimy o wsparcie naszej akcji na rzecz osób z głęboką dyskalkulią. Można to uczynić przesyłając na jeden z adresów mejlowych : lub   lub  swoje imię i nazwisko, oraz PESEL. Ciekawi też jesteśmy Państwa komentarzy.

Dziękujemy za zrozumienie i czas poświęcony tej  sprawie.

 AKCJA-Dyskalkulia [511,71 kB]
 

Dodaj własny komentarz