Klub Ortograffiti

ZAŁÓŻ KLUB ORTOGRAFFITI W SWOJEJ SZKOLE I ZOSTAŃ ANIMATOREM ORTOGRAFFITI.                                                                                                                                    Zostań pionierem w animowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej według najnowszych standardów!

 

 

                                                                                                                WYKONAJ CZTERY PROSTE KROKI

Zostań certyfikowanym Animatorem Ortograffiti
- weź udział w kursie internetowym
Załóż Klub Ortograffiti Realizuj pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się
- wdrażaj nowatorskie projekty
Zdobądź Certyfikat Ortograffiti i dyplomy dla siebie, uczniów i swojej szkoły
  

Zapisz się

Kim jest Animator?

Animator Ortograffiti realizuje w swojej szkole pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się przez:

 • organizację szkolnych klubów Ortograffiti
 • wdrażanie nowatorskich projektów w oparciu o Metodę Ortograffiti

Animatorem może zostać: terapeuta, psycholog, pedagog, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, polonista oraz matematyk. Wszystkie osoby w szkole, które zajmują się lub chcą zajmować pomocą uczniom z trudnościami w uczeniu się. 
Im więcej animatorów w danej szkole, tym lepsze będą efekty!

Czym są Kluby?

Kluby są atrakcyjną formą realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które jednocześnie realizują rozporządzenie MEN
 z dn. 9 sierpnia 2017 r.   
Do Klubu należą uczniowie, którzy:

 • uczęszczają na zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, lub inne realizujące pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się, w tym dzieci z Klubów Przyjaciół Bratka;
 • pracują w oparciu o Metodę Ortograffiti.

Dlaczego warto?

Jako nauczyciel:

 • zminimalizujesz skutki trudności w uczeniu się;
 • zmotywujesz uczniów do intensywnej pracy;
 • zyskasz nowe narzędzia, niezbędne do realizacji zadań Animatora (gotowe projekty, materiały do przeprowadzenia projektów i zajęć, gadżety dla uczniów) ;
 • otrzymasz merytoryczne wsparcie Regionalnej Liderki Ortograffiti;
 • zdobędziesz nowe kompetencje w pomocy uczniom z trudnościami (m.in. planowanie i realizacja projektów).

Twoja Szkoła:

 • zapewni profesjonalną pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się;
 • zrealizuje zadania wymagane przez MEN;
 • osiągnie efekty, które są przedmiotem ewaluacji szkoły;
 • zbuduje relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej;
 • otrzyma Certyfikat Ortograffiti, potwierdzający profesjonalną realizację pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się.

Twoi uczniowie:

 • osiągną lepsze wyniki w nauce;
 • pokonają trudności w uczeniu się;
 • otrzymają atrakcyjne gadżety klubowe.

Klub - krok po kroku

Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją, co zrobić, by zostać Animatorem, a następnie, jak zakładać Kluby Ortograffiti. Etap pierwszy, zwany przygotowaniem zaczyna się teraz i trwa do końca tego roku szkolnego. Etap drugi, czyli realizacja pomocy w ramach Klubów Ortograffiti jest przewidziany na rok szkolny 2018/2019.

 
Inauguracja projektu i przygotowanie 
marzec ‒ czerwiec 2018

Zapisz się 
‒ wypełnij formularz zgłoszeniowy. 
Weź udział 
w internetowym kursie Animatora Ortograffiti.
Spotkaj się 
z innymi Animatorami oraz Regionalnym Liderem Ortograffiti.

 

Krok 1. Zapisz się 

Przesłanie wypełnionego formularza oznacza wyrażenie chęci, by zostać Animatorem Ortograffiti.
Zapisy trwają od 12 lutego do 12 marca 2018 r. 
 
Krok 2. Weź udział w internetowym kursie Animatora Ortograffiti.
Zapisy na kurs Animatora Ortograffiti trwają do 15 marca 2018 r. Materiały kursowe będą dostępne po zalogowaniu. Po zdanym egzaminie otrzymasz licencję i certyfikat Animatora Ortograffiti.
Udział w kursie jest bezpłatny. Natomiast odpłatny jest egzamin po kursie (49 zł). 
Dzięki udziałowi w kursie uzyskasz kompetencje Animatora Ortograffiti, a to oznacza, że:

 • zdobędziesz wiedzę na temat nieznanych dotąd możliwości Metody Ortograffiti;
 • otrzymasz narzędzia do animowania pomocy dla uczniów z trudnościami w uczeniu się (bank pomysłów w postaci gotowych projektów);
 • dowiesz się, jak założyć Klub Ortograffiti i realizować zadania Animatora metodą projektu w szkole;
 • poznasz najnowsze światowe trendy w udzielaniu pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się.

 
Krok 3. Spotkaj się z innymi Animatorami oraz Regionalnym Liderem Ortograffiti.
Dzięki spotkaniu:

 • otrzymasz merytoryczne i organizacyjne wsparcie w swojej codziennej pracy;
 • podzielisz się swoimi doświadczeniami;
 • uzyskasz niezbędne wskazówki do realizacji zadań Animatora;
 • otrzymasz certyfikat Animatora (po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu).

Spotkania będą się odbywać w okolicy miejsca zamieszkania Animatorów w maju i czerwcu 2018 r.

 

 

Realizacja, czyli animacja pomocy
rok szkolny 2018/2019

Załóż Klub Ortograffiti 
w swojej szkole.
Zrealizuj dwa projekty
 animowania pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się.
Weź udział w dwóch spotkaniach Animatorów 
z Regionalnym Liderem Ortograffiti.
Przyjedź na I Ogólnopolski Kongres Animatorów
 i Liderów Ortograffiti.

  

Krok 1. Załóż Klub Ortograffiti w swojej szkole.
Zarejestruj swój Klub od 1 do 30 września 2018 roku na stronie ortograffiti.pl i podaj liczbę klubowiczów. Otrzymasz materiały klubowe ‒ bezpłatne dla uczestników. Warunkiem ich przekazania jest rejestracja Klubu i podanie liczby uczniów. 
*Materiały otrzymasz do 15 października.
 
Krok 2. Zrealizuj dwa projekty animowania pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się.

 • Wybierz dwa projekty najbardziej odpowiadające potrzebom szkoły z banku projektów udostępnionych podczas kursu Animatora Ortograffiti (lub zaproponuj własne).
 • Wprowadź je w życie ‒ po jednym projekcie w każdym semestrze roku szkolnego 2018/2019.
 • Dokumentuj wdrażanie projektów za pomocą zdjęć i/lub wideorelacji. Prześlij je na adres   z krótkim opisem wydarzenia.
 • Przesłane relacje zostaną opublikowane na profilu facebookowym Ortograffiti.

Dziel się swoimi osiągnięciami z nauczycielami z całej Polski!
* Dokumentowanie w postaci zdjęć i/lub filmów oraz zamieszczenie ich na profilu Animatorów i Klubowiczów Ortograffiti jest warunkiem koniecznym do otrzymania Certyfikatu Ortograffiti dla Szkoły.
 
Krok 3. Weź udział w dwóch spotkaniach Animatorów z Regionalnym Liderem Ortograffiti. 
Spotkania odbędą się według terminarza ustalonego wspólnie z Animatorami i Regionalnym Liderem Ortograffiti podczas spotkań wiosną 2018 r. Tematyka spotkań oraz ich liczba będą dopasowane do Twoich potrzeb. 
 
Krok 4. Przyjedź na I Ogólnopolski Kongres Animatorów i Liderów Ortograffiti.
Kongres odbędzie się wiosną 2019 r. Będzie ważnym wydarzeniem dla społeczności osób zaangażowanych w pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się. 
Korzyści z udziału w Kongresie:

 • uroczyste wręczenie Certyfikatów Ortograffiti dla Szkół ‒ dokumentów potwierdzających profesjonalne udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z trudnościami w uczeniu się;
 • możliwość poprowadzenia autorskich warsztatów przez najbardziej zaangażowanych Animatorów (warunki w regulaminie);
 • integracja praktyków udzielających pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się;
 • networking ‒ wymiana doświadczeń i nawiązanie nowych znajomości.

Zapisz się

Kalendarz Animatora

 

                                                                                                                                                                                                    Regulamin