Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 83 w Łodzi. Animator: Karolina Kurczyk-Wolnicka

 

Projekt Tabliczka Mnożenia

Projekt wykonali uczniowie klasy V podczas pozalekcyjnych zajęć Ortograffiti z matematyki. Projekt polegał na stworzeniu pracy plastycznej  w ramach propagowania skutecznych metod nauki tabliczki mnożenia. Prace plastyczne ukazują wybrane przez uczniów działania z tabliczki mnożenia w zakresie do 100 jako przystępne, kolorowe, ciekawe, inne niż zwykle.

Oprócz walorów edukacyjnych, projekt wpłynął na większe zaangażowanie uczestników. Uczniowie wymieniali się swoimi pomysłami, pomagali sobie
w ich realizacji, utrwalali swoje relacje rówieśnicze, integrowali się ze sobą. Ponadto uczniowie uczęszczający na te zajęcia zaczęli opowiadać innym uczniom o tym, jak ciekawe działania realizujemy oraz  jaką frajdę im przynoszą.

Ostatnim etapem wdrożenia projektu jest wystawa prac uczniowskich, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem innych uczniów naszej szkoły. Zatrzymują się przy nich, komentują je, uśmiechają się do siebie, rozmawiają o nich, dziwią się jak z piątki można zrobić węża, że piorun jest czwórką,
a dwójka to łabędź. Nadrzędnym jednak efektem jest umiejętność posługiwania się tą nieszczęsną tabliczką mnożenia przez samych uczestników zajęć.

 

Klub Ortograffiti ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdańsku. Animator: Marta Mach.

 

Projekt Lapbook Ortograficzny

Uczniowie, korzystając z wiedzy zaczerpniętej z ćwiczeń Ortograffiti, wykonali prace poświęcone zasadom pisowni wyrazów z "ó" i "u". Zadanie sprawiło im dużą przyjemność, pracowali z zaangażowaniem i dużą motywacją. Ich prace wzięły udział w szkolnym konkursie związanym
z obchodzonym w naszej szkole Dniem Ortografii.
 

 

Projekt Słoik Klubowych Wspomnień

Klubowicze pod koniec każdych zajęć piszą, co im się najbardziej podobało (zielone karteczki), czego się nauczyli (kolor żółty) lub co było dla nich trudne (niebieski). Na ostatnich zajęciach w półroczu odczytamy treść karteczek. Uczniom ta forma ewaluacji daje dużo radości, sami o niej przypominają. Dodam też, że w klubowych słoikach przeważają zielone karteczki;)
 

 

Klub Ortograffiti ze Szkoły Podstawowej nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie. Animator: Anna Rykaczewska

 
Pierwsze działania Klubu Ortograffiti
 

Dzieciaki są zafascynowane. Gadżety dodały +100 do uśmiechu i zapału dzieci! Jutro do Klubu wstąpią kolejni uczestnicy, ale już dzisiaj nie mogę się powstrzymać przed wysłaniem zdjęć. Pierwszy projekt "Ja, pisarz!" w przygotowaniu - sam pomysł wzbudził niesamowity entuzjazm u klubowiczów.

 

Klub Ortograffiti ze Szkoły Podstawowej nr 209 w Warszawie. Animator: Aneta Ługowska-Kwolek

 

Projekt Strefa Ortograficznych Rozmaitości

Projekt jest otwarty na szerszą społeczność szkolną, a jego realizacja przynosi korzyść zarówno uczestnikom zajęć jak i kolegom i koleżankom z innych klas.   

W Strefie Ortograficznych Rozmaitości (duża gazetka ścienna na korytarzu), klubowicze  dzięki swojej kreatywności zachęcają do zgłębiania tajników ortografii. Jak to robią? Na tablicy umieszczają prace wykonywane na zajęciach „klubowych” dotyczące utrwalania zasad ortograficznych, zapisu wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Uczniowie opracowują następujące pomoce naukowe: zakładki do książek, fiszki, chmury wyrazowe, rysunki ortograficzne, ukryte słowa, wierszyki ortograficzne, zagadki, lapbooki, kalambury ortograficzne.

Działania w ramach projektu pomagają w systematycznym utrwalaniu wiadomości z zakresu ortografii, rozwijają wyobraźnię, kreatywność i integrują całe środowisko uczniowskie.

 

 

Klub Ortograffiti w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kraśniku. Animator: Iwona Marcinkowska-Sobótek 

 

Projekt Ja, pisarz….Opowieści o królewiczu Lubczyku

Uczniowie, zainspirowani tekstem z ćwiczeń „Ortograffiti” o królewiczu Lubczyku, losowali po 3 obrazki na kostkach Story Cubes. Następnie w grupkach dwuosobowych pisali dalszą część opowiadania o przygodach swojego bohatera. Po sprawdzeniu poprawności zapisu, przepisywali tekst na przygotowane wcześniej kartki, ozdabiali je zgodnie z treścią swojej opowieści. Następnie wypisywali wyrazy z „ó” i „u”. Po zbindowaniu kartek powstała książeczka, którą z dumą przeglądali.

 

Klub Ortograffiti ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tychach. Animator: Agnieszka Cender

 

Projekt Piernikowy Bratek

Klub Bratka pozdrawia z tyskiej Szkoły Podstawowej Nr 10. W przedświątecznej atmosferze nie tylko rozwiązywaliśmy zadania z Bratkiem, ale również ćwiczyliśmy swoje zdolności manualne przy dekorowaniu pierniczków. Były piękne choinki, gwiazdki, dzwoneczki oraz piernikowe ludziki a wśród nich ten najważniejszy PIERNIKOWY BRATEK.

 

Klub Ortograffiti ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu. Animator: Anna Kubarewicz

 

Projekt Filcowe Harce

Wszyscy siedzimy w kręgu. Zaczynamy od rozmowy na temat tradycji i obyczajów Świąt Bożego Narodzenia (przypomnienie zasad pisowni nazw świąt).  Przypominamy sobie teksty najpopularniejszych kolęd i wspólnie kolędujemy. Po tym miłym wstępie przystępujemy do tworzenia filcowych ozdób na choinkę, takich jak: choinka, serduszka, ciasteczkowy ludzik, bałwanek, bucik, laska, renifer, gwiazdka, aniołek, rękawiczka. Uczniowie dostają wzory do odrysowania i potrzebne materiały. Zaczynamy wspaniałą zabawę z rysowaniem, wycinaniem, szyciem, klejeniem zdobieniem, śpiewając równocześnie kolędy.

 

Klub Ortograffiti ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie. Animator: Joanna Tomczak

 

Projekt Czytamy z Bratkiem

Spotykamy się raz w tygodniu. Zajęcia zaczynamy od przywitania się z pacynką Bratka. Następnie czytam bajkę i w zależności od tematyki prowadzę różnorodne ćwiczenia bądź działania w terenie. Dzieci z utęsknieniem czekają na nasze spotkania, chętnie i z uwagą słuchają bajek, wykonują z zaangażowaniem zadania. W każdej klasie Bratek ma swoje miejsce i towarzyszy uczniom przez cały tydzień. Z moich obserwacji wynika, że realizacja projektu pomaga dzieciom w adaptacji do szkoły i oczywiście rozwija miłość do książek.

 

Klub Ortograffiti ze Szkoły Podstawowej. Animator: Agnieszka Kandyba

 

Projekt Ortokrzyżówka

Temat: Pisownia „rz” po spółgłoskach.

1. Czytanie opowiadania z Księgi Bratka pt. „O tym, że wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego i każdego obowiązują takie same zasady”.

2. Rozmowa na temat prezentowanego opowiadania. Twórcze pomysły na temat jego zakończenia.

3. Zaznaczenie w tekście wyrazów z „rz”. Wypisanie wszystkich spółgłosek, po których zapisujemy „rz”.

4. Wyłowienie z tekstu słowa klucz, które stało się głównym hasłem krzyżówki (przejeżdżające).

5. Wybranie z treści opowiadania innych wyrazów z “rz” pisanym po spółgłosce.

6. Zabawa dydaktyczna „Bomba”- utrwalenie pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną.
 

Czynności zabawowe odpowiednio wplecione w tok nauki ortografii skłaniają dziecko do wysiłku, bez zbytniego nacisku i przymusu. Niosą przy tym radość działania, optymizm i zwiększają wiarę we własne siły.

 

Klub Ortograffiti z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy. Animator: Anna Krupa

 

Projekt Ortograficzna Bransoletka

Wykonanie bransoletek było formą podsumowania pracy z zeszytem ćwiczeń Danuty Chwastniewskiej i Renaty Czabaj „Czytam, rozumiem, piszę - ó, u. Poziom pierwszy”. Na zajęciach uczniowie poznawali zasady związane z poprawnym zapisem wyrazów, z “ó”, “u”. oraz wyjątki od reguł. Wykorzystując zdobytą wiedzę, rozpoczęliśmy realizację projektu od wspólnego sformułowania zasad. Po naradzie ustaliliśmy następujące wersje reguł ortograficznych:

  • „Ó” W ZAKOŃCZENIACH TYPU „-ÓW”
  • „Ó” WYMIENIA SIĘ NA „O”, „A”, „E”
  • „Ó” W ZAKOŃCZENIACH TYPU „-ÓWKA”, „-ÓWNA”
  • WYJĄTKI: ZASUWKA, SKUWKA, OKUWKA, ODKUWKA
  • „U” W ZAKOŃCZENIACH TYPU „-UJE”
  • „U” NA POCZĄTKU WYRAZÓW
  • WYJĄTKI: ÓSEMKA, ÓSMY, ÓWCZESNY, ÓW
  • „U” NA KOŃCU WSZYSTKICH WYRAZÓW
  • „U” ZAKOŃCZENIACH TYPU: „-UNEK”, „-USZEK”, „-USZ”.

Następnym etapem realizacji projektu było odrysowanie i wycięcie konturu ręki i przygotowanie kolorowych pasków. Każdy z uczniów, w sposób możliwie jak najbardziej staranny, zapisał reguły ortograficzne na kolorowych paskach. Po ich sklejeniu powstały bransoletki, które uczniowie zabrali do domu, aby pochwalić się rodzicom efektami swojej pracy w Klubie Ortograffiti i wykorzystać w chwili rozterek ortograficznych.

 

Klub Ortograffiti z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. Animator: Katarzyna Gajda

 

Projekt Łańcuch Ortograficzny

Dzieci bardzo związały się z Bratkiem. Niektóre z nich na projektowe spotkanie przyniosły własne maskotki po to, aby i one mogły spotkać się z Bratkiem. Zadanie polegało na wyszukiwaniu zasad ortograficznych w dostępnych książkach. Kolejnym krokiem było wypowiedzenie ich własnymi słowami i zapisanie przy pomocy programu komputerowego. Dzieci z pomocą nauczyciela wydrukowały zasady. Potem było wycinanie zasad i sklejanie z nich łańcucha. Uczniowie byli pod wrażeniem długości łańcucha choinkowego i chętnie zawiesili go na świątecznym drzewku. Dzieci bardzo chciały, aby Bratek mógł zawiesić swoją bombkę na choince, dlatego pomogły mu ją przygotować i zawiesić na świątecznym drzewku. Po skończonych zajęciach wszyscy świątecznie pożegnali się z Bratkiem, a dwie dziewczynki zaproponowały mu wspólne spędzenie świąt. Po świętach Bratek z dziećmi wrócił do szkoły.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej w Kątach k. Sochaczewa. Animator: Katarzyna Marczak

 

Projekt Jesteśmy przyjaciółmi Bratka, ortografia dla nas to nie lada gratka

Uczniowie klas III i IV w ramach projektu tworzą plakaty - każdy z inną zasadą ortograficzną. Piszą, rysują, dopasowują wyrazy do konkretnej zasady.
Jest to dla nich nie tylko nauka, ale i świetna zabawa .

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni. Animator: Hanna Szopińska-Pawełko

 

Projekt Album Ortograficzny - Literka ó

Nasi Klubowicze, to uczniowie klas IV uczęszczający na zajęcia terapii pedagogicznej. Właśnie zakończyliśmy prace nad przygotowaniem albumu ortograficznego “Literka ó”. Klubowicze z dużym zapałem i starannością wykonywali karty albumu, na których umieszczali  pokolorowane obrazki wraz
z podpisami z wyróżnioną literką ó. Tak przygotowana pomoc będzie nam służyła na kolejnych  spotkaniach podczas pracy w ćwiczeniach “Ortograffiti”.