Warunkiem postępów w nauce na etapie edukacji wczesnoszkolnej jest odpowiedni rozwój emocjonalno-społeczny i motywacja dziecka do pracy.

                

 

Dowiedz się więcej

ORTOGRAFFITI z Bratkiem to metoda indywidualizowania pracy z uczniami klas I-III z trudnościami w nauce czytania i pisania. Uczy przez zabawę, bo to najskuteczniejszy sposób uczenia się w tym wieku. Bohaterem Ortograffiti jest Bratek - przewodnik i przyjaciel dzieci. Właśnie Bratek sprawia, że dzieci kochają Ortograffiti, a nauka staje się dla nich przyjemnością.

Na czym polega specyfika Metody Ortograffiti w klasach I-III?

Nauka czytania i pisania niejednemu dziecku sprawia trudności. Metoda Ortograffiti z Bratkiem została pomyślana i przygotowana tak, by pomóc uczniom pokonać te trudności. Jej specyfika polega na tym, że nie tylko wspiera procesy poznawcze uczestniczące w nauce czytania i pisania, ale też przyspiesza rozwój społeczno-emocjonalny dziecka i pobudza jego motywację, co jest warunkiem powodzenia. Chodzi o to, by uczeń chciał pracować i podejmować wyzwania. Dziecko pracujące Metodą Ortograffiti nie tylko będzie lepiej czytało i pisało, ale zauważalny będzie też jego rozwój emocjonalny i społeczny.

Ortograffiti z Bratkiem:

  • jest odpowiednie dla każdego dziecka z trudnościami, bez względu na ich przyczynę,
  • rozwija umiejętność czytania i pisania, a jednocześnie rozbudza gotowość i motywację do uczenia się,
  • uczy sposobów kompensowania trudności,
  • wspiera optymalny rozwój dziecka przez bazowanie na jego mocnych stronach.

Dowiedz się więcej

Kup teraz