Metoda Ortograffiti

Przejawem dysleksji w starszym wieku szkolnym są błędy ortograficzne popełnianie mimo znajomości zasad pisowni i wieloletniej niekiedy pracy nad nimi. Ćwiczenia w tej grupie wiekowej skupiają się na kształceniu umiejętności poprawnego pisania.  Na tym etapie edukacyjnym niezbędne jest już czytanie ze zrozumieniem. Konieczność sięgania do różnych źródeł informacji, wyszukiwania, porównywania, analizy i interpretacji obszernych tekstów, a także pisemne opracowywanie zgromadzonych materiałów wymaga tej umiejętności na dobrym poziomie. Dużo miejsca poświęcamy tu kształceniu rozumienia czytanego tekstu i wdrożeniu uczniów do samodyscypliny.

 

Metodę Ortograffiti na III etapie edukacyjnym polecamy uczniom:

  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja)
  • którym nie udzielono adekwatnej pomocy na wcześniejszych etapach
  • których trudności mają charakter uporczywy i nasilony

Dowiedz się więcej

Kup teraz