Ortograffiti dla klas IV–VI

      zajrzyj do publikacji   zajrzyj do publikacji                            

Kup teraz

 

Na czym polega specyfika Metody Ortograffiti w klasach IV-VI?

Symptomy dysleksji zmieniają się w zależności od wieku ucznia i rodzaju zadań. Niektóre z objawów ustępują, inne przybierają zmienioną formę. Na drugim etapie edukacji uczniowie rzadziej mają trudności z techniką czytania, pozostaje natomiast wolne tempo. Częściej pojawiają się trudności z rozumieniem czytanego tekstu. Zbytnia koncentracja na jakości czytania oraz coraz dłuższe i bardziej skomplikowane teksty utrudniają rozumienie czytanej treści. W pisaniu błędy specyficzne występują już rzadziej, natomiast błędy typowo ortograficzne, mimo znajomości reguł pisowni, są nadal widoczne. Trudności dyslektyczne zaczynają się też ujawniać w nauce takich przedmiotów, jak przyroda, matematyka, historia, języki obce, muzyka.

Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę

 

W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby uczniów klas IV–VI Metoda Ortograffiti, oprócz stymulowania funkcji poznawczych  ważnych w nauce czytania i pisania, koncentruje się na:

  • przypomnieniu i utrwaleniu zasad ortograficznych,
  • kształceniu i sprawdzeniu umiejętności czytania ze zrozumieniem,
  • rozwijaniu form wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Dowiedz się więcej

Ortograffiti. Matematyka bez trudności dla klas IV-VI

Metoda Ortograffiti może być stosowana  także do rozwijania umiejętności matematycznych u uczniów z trudnościami. Ogromne znaczenie ma przełamywanie zniechęcenia uczniów, wywołanego dotychczasowymi niepowodzeniami. Jak zachęcić ucznia do nauki matematyki? Jak przekonać dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki, że czas spędzony na nauce może być czasem ciekawym? Zestaw materiałów z serii Matematyka bez trudności daje odpowiedzi na te pytania. 

Dowiedz się więcej

Ortograffiti. Od dysgrafii do kaligrafii dla klas IV-VI

Na tym etapie edukacji wciąż istotnym obszarem oddziaływania Metody Ortograffiti pozostaje poziom graficzny pisma. Dodatkowej stymulacji wymagają szczególnie uczniowie ze stwierdzoną dysgrafią. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie nowego kroju pisma, innego niż proponowany dotąd w edukacji wczesnoszkolnej.

Dowiedz się więcej