O metodzie

  • zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania
  • rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji
  • konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji 
  • umożliwia realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, które weszło w życie 1 września 2017 r.

Co roku prawie 40 tysięcy uczniów uczy się czytać i pisać Metodą Ortograffiti! Dziesiątki tysięcy nauczycieli wykorzystuje ją w praktyce.

Ortograffiti jest metodą, bo:

  • ma podwaliny naukowe – odwołuje się do spójnego zbioru reguł z zakresu psychologii, pedagogiki i terapii pedagogicznej.
  • jest stosowana celowo i świadomie – wykorzystuje się ją w pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i liczenia, by pomóc im przezwyciężyć te trudności.
  • ma charakter powtarzalny i systematyczny – składa się z szeregu usystematyzowanych, wzorcowych działań, które powtarzane wielokrotnie, przyniosą oczekiwany skutek.
  • wskazuje, jak należy postępować, by dojść do założonego celu – dysponuje zestawem ćwiczeń i pomocy dla uczniów oraz obudową dydaktyczną dla nauczycieli.

Zapraszamy do obejrzenia filmu.