Czy moje dziecko ma dysleksję?

 

Każde dziecko dyslektyczne jest inne i każde wymaga indywidualnego podejścia. Jednak jest wiele objawów wspólnych, które powinny skłaniać do większej czujności. Nie zawsze świadczą one o występowaniu ryzyka dysleksji lub dysleksji, ale warto o nich wiedzieć, by zdążyć z pomocą na czas.

Dysleksję można rozpoznać, jeżeli występują u dziecka niepowodzenia w nauce czytania i poprawnego pisania, a poziom czytania i pisania jest znacznie gorszy od oczekiwanego. Należy jednak pamiętać, że specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznaje się tylko w przypadku stwierdzenia prawidłowego rozwoju umysłowego. Pamiętajmy też, że symptomy dysleksji zmieniają się wraz rozwojem dziecka.

Najczęstsze objawy dysleksji to: zbyt wolne tempo głośnego czytania, czytanie za pomocą głoskowania czy sylabizowania, słabe rozumienie przeczytanego tekstu, trudności w pisaniu ze słuchu, trudności w przepisywaniu tekstu, liczne błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad, trudności z koordynacją ruchową, kłopoty z koncentracją uwagi.
Dowiedz się więcej