Jak pomóc dziecku ?

kKażdy rodzic może pomóc swojemu dziecku. Wystarczy przestrzegać pewnych zasad i zaopatrzyć się w odpowiednie pomoce terapeutyczne.

Tylko systematyczna praca

Stwierdzenie dysleksji rozwojowej jest pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności. Jeśli chcemy, by nasze dziecko osiągało rezultaty adekwatne do jego możliwości, a w przyszłości również sukcesy zawodowe i finansowe, konieczne jest podjęcie systematycznej, ukierunkowanej pracy. Ogromna odpowiedzialność spada tutaj na rodziców, którzy powinni wspierać działania szkoły i zachęcać swoje dziecko do podejmowania dodatkowego wysiłku. Systematyczna praca w szkole i w domu jest warunkiem skutecznego oddziaływania i tylko w ten sposób można przezwyciężyć trudności dyslektyczne. 

Rola rodzica w wykrywaniu i pokonywaniu trudności u dziecka jest niezmiernie ważna, czasami ważniejsza od roli szkoły. Wynika to z prostej przyczyny – nikt nie zna dziecka lepiej od jego własnych rodziców i nikt nie spędza z nim tak dużo czasu.

Jak pomóc własnemu dziecku?

  1. Odpowiednio wcześnie wykryć symptomy dysleksji i zgłosić dziecko na badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  2. Podjąć systematyczną pracę z dzieckiem pod kierunkiem nauczyciela.
  3. Dopilnować, by dziecko uczestniczyło w zespole korekcyjno-kompensacyjnym lub terapii indywidualnej.
  4. Wyposażyć dziecko w ćwiczenia terapeutyczne i systematycznie je wykonywać. 
  5. Sięgać po literaturę specjalistyczną.
  6. W razie poważniejszych trudności zgłosić się do poradni Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Dowiedz się więcej