Trener Ortograffiti

 
 

Metoda Ortograffiti jest najpopularniejszą i najwyżej ocenianą metodą pracy z uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz matematyki*. Jest obecna niemal w każdej szkole, choć sposoby i zakres jej wykorzystywania znacznie się różnią. Elastyczność i uniwersalność Metody są jej wielką zaletą. Z drugiej strony tak wielka dowolność, polegająca na wybiórczym stosowaniu wybranych elementów oraz braku systematyczności, może osłabiać efekty pracy.

 

Dlatego postanowiliśmy szeroko upowszechnić wzorzec pracy Metodą Ortograffiti, czyli taki sposób, który w najwyższym stopniu gwarantuje jej skuteczność. Zależy nam, by każdy nauczyciel pracujący Metodą Ortograffiti stał się jej znawcą, czyli dokładnie znał jej założenia metodyczne i wskazania praktyczne. Zapraszamy wszystkich nauczycieli pracujących Metodą Ortograffiti do udziału w internetowym kursie Trenera Ortograffi.

 

Kurs ten adresujemy wyłącznie do nauczycieli, którzy w trakcie jego trwania pracują Metodą, bo jedną z części składowych kursu są ćwiczenia praktyczne, czyli wdrażanie proponowanych podczas kursu rozwiązań na zajęciach z uczniami.

     
     

Jeśli chcesz pogłębiać swoje umiejętności i uzyskiwać coraz lepsze wyniki w pracy z uczniami, zostań trenerem Ortograffiti. Jeśli już pracujesz Metodą Ortograffiti lub wiesz na pewno, że wkrótce zaczniesz, potwierdź to tutaj:

Pracuję Metodą Ortograffiti

W odpowiedzi uzyskasz:

  • Możliwość wzięcia udziału w zamkniętym kursie Trenera Ortograffiti, który zakończy się uzyskaniem certyfikatu Trenera Ortograffiti.
  • Dostęp do dedykowanego forum, na którym będziesz mógł dzielić się swoim doświadczeniem oraz konsultować pomysły i problemy z Autorkami Ortograffiti – wybitnymi ekspertami terapii pedagogicznej.
  • Certyfikat potwierdzający, że w danej szkole uczniowie z trudnościami w nauce czytania i pisania mogą liczyć na wsparcie.

Ponadto uczestnicy kursu trenerskiego będą mogli zaprezentować swoją szkołę i doświadczenia z pracy z uczniami na naszej stronie internetowej w dziale „Społeczność Ortograffiti”. Chcemy propagować najlepsze praktyki, pokazywać osiągnięcia oraz pewne i sprawdzone sposoby pokonywania trudności.