Kurs trenera

 

Kilka słów o kursie

Celem kursu jest upowszechnienie wzorcowego sposobu korzystania z Metody Ortograffiti, czyli takiego, który w najwyższym stopniu gwarantuje jej skuteczność.

Skuteczność w pracy z uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania zależy od wielu czynników, w tym od kompetencji specjalisty udzielającego pomocy, systematyczności, zaangażowania rodziców, motywacji ucznia i wielu innych. Niezwykle istotnym czynnikiem jest właściwe posługiwanie się metodami terapeutycznymi. Nawet najlepsza metoda nieprawidłowo stosowana nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Kurs Trenera Ortograffiti powstał właśnie po to, by przez upowszechnianie wzorcowych praktyk przyczyniać się do zwiększania skuteczności Metody. Chcemy by Metoda wciąż się rozwijała, by była aktualna, pomocna i skuteczna, a to jest możliwe tylko dzięki nauczycielom, którzy wykorzystują ją w praktyce.

Zależy nam, by każdy nauczyciel pracujący Metodą Ortograffiti odbył kurs trenerski. W konsekwencji będziemy mieli ogromne rzesze Trenerów Ortograffiti, którzy w sposób profesjonalny będą upowszechniali najlepsze wzorce prazy Metodą.

Do kogo jest adresowany kurs

Kurs ma charakter doskonalący i jest adresowany do wszystkich nauczycieli pracujących Metodą Ortograffiti, a w szczególności do specjalistów terapii pedagogicznej oraz innych specjalistów szkolnych i pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych np. logopedów, psychologów, pedagogów szkolnych, a także nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, polonistów oraz matematyków.

 

Program kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają między innymi:

 • założenia metodyczne i praktyczne Metody Ortograffiti
 • możliwości zastosowania Metody
 • scenariusze zajęć z wykorzystaniem Metody
 • zastosowanie innowacyjnych pomocy terapeutycznych
 • praktyczne sposoby indywidualizowania pracy z uczniami z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz trudnościami w uczeniu się matematyki
 • taktykę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rozpoznanie, wyłonienie i zakwalifikowanie uczniów do pomocy, ocena efektywności udzielonej pomocy)
 • pomysły na dobrą współpracę z rodzicami
 • dobrymi praktykami i doświadczeniami ekspertów pracujących Metodą Ortograffiti.
     

Kurs będzie realizowany w podziale na 3 poziomy edukacji:

 • klasy I-III – Ortograffiti z Bratkiem,
 • klasy IV-VI – Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę oraz Ortograffiti. Matematyka bez trudności
 • gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne – Ortograffiti