Kursy dla rodziców

Twórczy potencjał Metody Ortograffiti może przynieść wiele korzyści uczniom i ich rodzicom.

Dając wsparcie rodzicom, dostarczymy wsparcia dzieciom!

Jeśli edukacyjnej przygodzie uczniów towarzyszą trudności natury dyslektycznej, warto do współpracy zaprosić rodziców. Jest to uzasadnione tym, że wyniki edukacyjne i postępy w nauce zależą między innymi od tego, czy ćwiczenia są wykonywane poprawnie, od włożonego wysiłku oraz systematyczności ich wykonywania. Aby te warunki zostały spełnione, konieczne jest kontynuowanie pracy w domu. To właśnie dlatego wielu nauczycieli i terapeutów uznaje za bezcenne mądre zaangażowanie się rodziców w proces pomocy.

Dowiedz się więcej