Kursy

 

Twórczy potencjał Metody Ortograffiti może przynieść wiele korzyści uczniom i ich rodzicom.

Dając wsparcie rodzicom, dostarczymy wsparcia dzieciom!

Jeśli edukacyjnej przygodzie uczniów towarzyszą trudności natury dyslektycznej, warto do współpracy zaprosić rodziców. Jest to uzasadnione tym, że wyniki edukacyjne i postępy w nauce zależą między innymi od tego, czy ćwiczenia są wykonywane poprawnie, od włożonego wysiłku oraz systematyczności ich wykonywania. Aby te warunki zostały spełnione, konieczne jest kontynuowanie pracy w domu. To właśnie dlatego wielu nauczycieli i terapeutów uznaje za bezcenne mądre zaangażowanie się rodziców w proces pomocy.

Chcemy pomóc nauczycielom korzystającym w pracy z Metody Ortograffiti w przygotowaniu rodziców do świadomej współpracy. Na naszej platformie kursów internetowych będziemy proponować cykliczne kursy dla rodziców, których celem będzie pogłębianie wiedzy o problemie specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania, a także udzielanie porad i wskazówek do pracy w domu. Kursy dla rodziców są ważne również z tego powodu, że samym rodzicom jest potrzebne wsparcie, dzięki któremu chętniej zaangażują się w udzielanie pomocy swoim dzieciom.

Harmonogram kursów wraz z programem pojawią się we wrześniu. Zależy nam, by kursy dla rodziców stały się kolejnym narzędziem zwiększania skuteczności Metody Ortograffiti i by były wsparciem dla Trenerów Ortograffiti.