Zmiany prawne

 

W prawodawstwie oświatowym nastąpiły znaczące zmiany. Są one efektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy te zmiany, które są istotne w kontekście naszej współpracy.

Czy rodzice mogą finansować zakup Ortograffiti?

Tak. W świetle nowelizacji ustawy o systemie oświaty rodzice mają prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą wykorzystywane przez ich dzieci podczas zajęć obowiązkowych. To oznacza, że rodzice nie mogą finansować materiałów, z których dzieci będą korzystały podczas lekcji (zajęć obowiązkowych). Natomiast prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie obejmuje podręczników i ćwiczeń do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników i ćwiczeń do zajęć dodatkowych np. dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych. Rodzice, tak jak do tej pory, mogą pokrywać koszty tych materiałów.

 
Dowiedz się więcej