Zmiany prawne - pytania i odpowiedzi

 

W prawodawstwie oświatowym nastąpiły znaczące zmiany. Są one efektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przedstawiamy te zmiany, które są istotne w kontekście naszej współpracy.

Czy rodzice mogą finansować zakup Ortograffiti?

Tak. W świetle nowelizacji ustawy o systemie oświaty rodzice mają prawo do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, które będą wykorzystywane przez ich dzieci podczas zajęć obowiązkowych. To oznacza, że rodzice nie mogą finansować materiałów, z których dzieci będą korzystały podczas lekcji (zajęć obowiązkowych). Natomiast prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie obejmuje podręczników i ćwiczeń do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników i ćwiczeń do zajęć dodatkowych np. dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych. Rodzice, tak jak do tej pory, mogą pokrywać koszty tych materiałów.

       
 

Czy Ortograffiti może być zakupione w ramach dotacji MEN na materiały ćwiczeniowe?

Tak, ale pod warunkiem, że uczniowie będą korzystać z Ortograffiti podczas zajęć obowiązkowych, czyli na lekcjach. Zgodnie z nową ustawą MEN przekazuje dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych co roku, a nauczyciel może w jednej klasie lub grupie korzystać z różnych ćwiczeń zależnie od potrzeb uczniów. To oznacza, że niektórzy uczniowie w klasie będą się uczyć z Ortograffiti, a pozostali z innych ćwiczeń. W edukacji wczesnoszkolnej zalecamy korzystanie z Ortograffiti z Bratkiem szczególnie przez 6-latków i uczniów wymagających dodatkowego wsparcia.

 

Czy nauczyciel pracujący Metodą Ortograffiti może otrzymać od wydawnictwa obudowę metodyczną i pomoce dydaktyczne?

Nie. Art. 22d. Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw mówi:

Zakazane jest:

1)      Oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Aby być w zgodzie z prawem i aby nauczyciele mogli pracować z Ortograffiti komfortowo, przygotowaliśmy następującą ofertę:

1. Wszystkie materiały metodyczne, które stanowią obudowę Metody Ortograffiti udostępniamy w Multitece Ortograffiti, jako materiały do pobrania.

2. Pomoce dydaktyczne do Metody Ortograffiti będą dostępne w naszym sklepie internetowym w wyjątkowo korzystnych cenach.