Metoda Ortograffiti z Bratkiem. Klasy I-III

 
           
           Zajrzyj do środka   Zajrzyj do środka   Zajrzyj do środka
           

Kup teraz

 

Dzięki Ortograffiti uczeń:

 • usprawnia funkcje percepcyjno-motoryczne,
 • rozwija i doskonali umiejętność czytania: technikę, tempo, rozumienie czytanej treści,
 • rozwija i doskonali umiejętność poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym,
 • doskonali umiejętność poprawnego mówienia,
 • rozwija się emocjonalnie i społecznie,
 • ma wyższą motywację do pracy,
 • rozwija swoje zainteresowania,
 • wspiera swoje mocne strony.

  

  

Ortograffiti z Bratkiem dla ucznia

Uczniowie otrzymują teczki z kompletem materiałów odpowiadających poziomowi danej klasy.

Teczka zawiera:

 • dwa zeszyty ćwiczeń – część pierwszą i część drugą,
 • księgę z bajkami terapeutycznym do czytania i kolorowania oraz do słuchania i oglądania (pliki audio i video),
 • oryginalne pomoce terapeutyczne: kolorowa nakładka do czytania, lupka Bystre Oczko, Spaceruch,
 • karty pracy domowej i oceny postępów dziecka.

Utwory z płyty CD „Słucham z Bratkiem” są dostępne do pobrania tutaj: www.ortograffiti.pl/sluchamzbratkiem.

 

Ortograffiti z Bratkiem dla nauczyciela

Obudowa dydaktyczna Ortograffiti obejmuje:

1. Przewodnik dla nauczyciela, a w nim:

 • ramowy program terapii,
 • rozkład materiału z planem wynikowym,
 • zestaw dodatkowych ćwiczeń terapeutycznych,
 • 32 scenariusze 45-minutowych zajęć.

2. Narzędzia do diagnozy trudności i oceny postępów oraz kwestionariusz mocnych stron ucznia.

 

Konstrukcja serii

 
 

Na trzyletni cykl edukacji przewidziano 6 zeszytów ćwiczeń, po dwa na każdy rok szkolny.

Ćwiczenia w zeszytach podzielono na bloki. W każdym jest ich szesnaście. Każdy blok wyróżniono innym kolorem, by ułatwić poruszanie się po zeszycie. Zobacz przykładowy blok ćwiczeń.

     

Zestaw ćwiczeń danego bloku umożliwia realizację zajęć w wymiarze dwóch godzin dydaktycznych, z możliwością dostosowania do jednej godziny, jeśli jest taka potrzeba.

 

Przebieg pracy

Każdy blok został podzielony na części.

1. Wstęp do pracy: przeczytanie lub wysłuchanie bajki terapeutycznej.

Zobacz bajkę

 Bajka 1 - posłuchaj [6,08 MB]

  

 Bajka 2 - posłuchaj [7,59 MB]

  

 Bajka 3 - posłuchaj [6,59 MB]

  

2. Organizacja i mobilizacja: wykonanie ćwiczeń związanych z bajką.

3. Wypracowanie gotowości do pracy: usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i motorycznych.

4. Praca właściwa: realizacja tematu zajęć (na przykład: Głoska i litera „T”, „t”), zakończona ćwiczeniem relaksacyjnym.

5. Podsumowanie pracy i ocena wysiłku dziecka.

Do każdego bloku zajęć przygotowano kartę pracy domowej i oceny postępów dziecka. Pierwsza strona umożliwia kontynuowanie pracy w domu, a druga ma służyć nauczycielowi i rodzicom. Nauczyciel po zakończeniu zajęć ocenia pracę dziecka i odznacza to na karcie oceny postępów dziecka. Dzięki temu rodzic jest na bieżąco informowany o postępach dziecka.

Zobacz przykładowe karty pracy

 

Kilka praktycznych wskazówek do pracy Metodą Ortograffiti z Bratkiem

Zajęcia powinny:

 • odbywać się w gabinecie terapii lub odpowiednio wyposażonej sali lekcyjnej,
 • być przeprowadzane systematycznie, gdyż metoda tylko wówczas jest skuteczna,
 • uwzględniać wszystkie fazy efektywnej terapii zgodnie ze scenariuszem zajęć,
 • realizować zasadę indywidualizacji pracy, co oznacza, że dobór ćwiczeń oraz czas przeznaczony na ich realizację powinny być dostosowane do potrzeb uczniów.

A ponadto:

 • Przed zajęciami uważnie czytamy scenariusz i wybieramy zabawy i ćwiczenia. Ułatwi to dalszą pracę i pozwoli uniknąć błędów. Zapoznajemy się z kartą postępów i ustalamy, które ćwiczenia trzeba koniecznie wykonać z dziećmi.
 • Przed przystąpieniem do pisania pamiętamy o „masażyku całej ręki”, szczególnie wtedy, gdy napięcie mięśni ręki jest zbyt duże i uniemożliwia swobodne pisanie.
 • Przed rozpoczęciem ćwiczeń przypominamy dzieciom o przyjęciu prawidłowej postawy ciała i właściwym sposobie trzymania przyboru do pisania.
 • Po wykonaniu ćwiczeń omawiamy efekty pracy, podkreślamy mocne strony

Dobre praktyki

Różnorodność pomocy terapeutycznych może sprawiać dzieciom kłopot. Wiąże się to z trudnością wyboru: wielość atrakcyjnych możliwości powoduje, że dziecko nie może dokonać wyboru. Najlepiej, gdy nauczyciel wyjmie pomoce z teczek dzieci i ułoży je w osobnych foliowych koszulkach i  zależnie od potrzeb będzie mógł podawać właściwe pomoce, nie wywołując niepotrzebnego zamieszania.

Zapraszamy do obejrzenia gabinetu jednej z Autorek

 dobre rady - gabinet i pomoce Bratka [2,10 MB]

Warto zachęcać rodziców do korzystania w domu z zalecanych w Ortograffiti ćwiczeń i rozwiązań, takich jak: 

 • masażyki rąk przed każdym pisaniem, ćwiczenia rozwijające sprawność narządów mowy, gry stolikowe dla wspólnego bycia razem itp.,
 • czytanie lub słuchanie bajek terapeutycznych w domu dla utrwalania ich treści emocjonalnych, społecznych oraz związanych z opracowywanym materiałem programowym,
 • kolorowanie głównej ilustracji do bajki.
Sylwia Linek Witam! Kończę pierwszy rok pracy z serią Ortograffiti z Bratkiem. Jestem zachwycona materiałami, a najważniejsze doczekałam się wspaniałych efektów.  Może to dziwne, ale z przyjemnością oczekuję na kolejny rok pracy. Wcześniej, w przypadku uczniów starszych, korzystałam z wybranych kart (ksero  Ortograffiti), ale zajęcia z BRATKIEM są naprawdę profesjonalne. Bardzo gorąco dziękuję za pomoce i piękne dyplomy. Życzę doskonałej ekipie fachowców Ortograffiti wszystkiego co najlepsze!!!  
Ewa Mizera Ja zaczęłam drugi rok pracy z Programem Ortograffiti z Bratkiem, przyznaję świetny materiał, dzieci z niecierpliwością oczekują na spotkanie, a pytane na początku zajęć o uczucia wskazują na: zadowolenie, radość, dumę uzasadniając, że mogą uczestniczyć w zajęciach. Nawet, gdy już obecnie program jest opracowany na 45 minut, to żal mi jest nie wykorzystać proponowanych zadań, dlatego wspólnie z dziećmi ustaliliśmy o dodatkowych spotkaniach przed lekcjami dwa razy w tygodniu. Często pojedyncze ćwiczenia z programu wykorzystuję na lekcji z całą klasą. Pozdrawiam i zachęcam do udziału w programie.
     
Jolanta Niedziela Witam. Ja zaczęłam pracować w trzeciej klasie, bardzo żałuję, że odkryłam program tak późno. Z Bratkiem pracuje się świetnie, dzieci zadowolone, bardzo zaangażowane, z radością przychodzą na zajęcia.  Rodzice też są bardzo zadowoleni, mają wskazówki jak pomagać dziecku. 
Justyna Bartha W tym roku szkolnym pracuję z Programem Edukacyjno-Terapeutycznym ORTOGRAFFITI Z BRATKIEM.  Jestem bardzo, bardzo zadowolona z ćwiczeń i pomocy dydaktycznych. Program został przygotowany bardzo profesjonalnie. Ortograffiti z  Bratkiem posiada bardzo dobrze przygotowany program terapii dla klasy I i II, oraz dodatkowo Program  i scenariusze zajęć dla każdej klasy oddzielnie. W przyszłym roku poszerzam prowadzenie zajęć również na klasy IV -VI. 
Jadwiga Maksymowicz W tym roku rozpoczęłam pracę z ORTOGRAFFITI z Bratkiem. Forma scenariuszy jest rewelacyjna, wszystkie pomoce również. Najważniejsza jest jednak duża motywacja moich uczniów do pracy z nowymi ćwiczeniami. Ich atrakcyjność o wiele bardziej wpływa na wyniki pracy. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i rodziców moich uczniów z klasy II. 
Iwona Mierzejewska Witam,  
moje doświadczenia z Programem Ortograffiti trwają już cztery lata. Pracuję nad ortografią w klasie czwartej. Jestem bardzo zadowolona i moi uczniowie również. W tym roku rozpoczęłam pracę z pierwszakami (szczególnie sześciolatkami ) z akademią Bratka. Uczniowie chętnie wykonują zadania. Oprawa metodyczna również atrakcyjna. Polecam! 
     
  Do góry

• usprawnia funkcje percepcyjno-motoryczne,• rozwija i doskonali umiejętność czytania: technikę, tempo, rozumienie czytanej treści,• rozwija i doskonali umiejętność poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym,• doskonali umiejętność poprawnego mówienia,• rozwija się emocjonalnie i społecznie,• ma wyższą motywację do pracy,• rozwija swoje zainteresowania,• wspiera swoje mocne strony.