Metoda Ortograffiti. Klasy IV-VI

Od dysgrafii do kaligrafii 

Konstrukcja serii

Seria składa się z dwóch zeszytów. Każdy zeszyt podzielono na czternaście bloków - utworzono je według podobieństwa konstrukcyjnego liter. Każdy blok ma przyporządkowaną wiodącą tematykę. Ćwiczenia zróżnicowano stopniem trudności oraz tematyką, co sprzyja utrzymaniu u uczniów odpowiedniego poziomu zainteresowania i motywacji do wykonania ćwiczeń. W scenariusze wpleciono elementy zabawy, ruchu oraz dowcipu tzw. śmiechoterapii, aby wyzwalać u uczniów pozytywne emocje, niwelować napięcie mięśniowe i stwarzać wesoły nastrój.

Treść zadań dostosowano do podstawy programowej z zakresu przedmiotów nauczanych w klasach IV-VI. Zadania uwzględniają różne formy pisania - pisanie liter po śladach bez użycia liniatury i w liniaturze, pisanie wyrazów i zdań po śladzie, przepisywanie, pisanie z pamięci. Ćwiczenia w technice pisania połączono z ćwiczeniami gramatyczno-
-ortograficznymi, aby utrwalać u uczniów nawyk stosowania poznanych zasad graficznych we wszelkich formach pisemnych.

Kup teraz  

Na czym polega innowacyjność podejścia?

 

W zeszytach zaproponowano nowy krój liter, który zaczerpnięto z publikacji Jane Taylor, Handwritting: A teacher’s Guide, David Fulton Publishers, 2001. Połączenia liter w wyrazach są łatwe i zrozumiałe, wyłącznie naturalne, nie stanowią problemu technicznego. Zobacz próbkę nowego kroju liter.

Pismo wyróżnia się czytelnością, estetyką i prostotą. Powodem przyjęcia takiego kroju liter są zaobserwowane w zeszytach uczniowskich (klasy III i IV) praktyki i strategie pisania:

  • uczniowie rezygnują z łączeń sztucznych, łączeń po śladzie,  tradycyjny sposób sprawia im trudności w utrzymaniu poprawnego kierunku pisma, jego czytelności (zamazują litery), piszą też wolniej i mają kłopoty z tempem pisania;
  • uczniowie leworęczni potwierdzają, tezę że pisanie liter bez łączeń jest łatwiejsze i pomaga przyspieszyć tempo pisania;
  • uczniowie mają problemy z zapamiętaniem kierunku pisania liter w połączeniach wymuszających kontynuowanie pisania litery przez powrót po śladzie (np. la, bo);
  • często pojawiającym się problemem czytelności pisma jest wzór liter takich, jak b, p. Litery te są niedomknięte, nie mają zamkniętego półowala (tzw. brzuszka) i często upodabniają się do innych liter, np. b wygląda jak litera l.

Cele

  • lepsze funkcjonowanie w szkole jako rezultat systematycznej, codziennej pracy nad kaligrafią,
  • poprawa sprawności manualnej i grafomotorycznej, a także spostrzegawczości i koncentracji uwagi,
  • poprawa estetyki i czytelności pisma oraz szybsze tempo pisania,
  • zapobiegnie niepowodzeniom szkolnym

Wskazówki do pracy

Aby zidentyfikować u uczniów trudności, które mogą mieć charakter dysgraficzny i zakwalifikować ich do odpowiedniej formy pomocy, warto posłużyć się Kwestionariuszem objawów dysgrafii.

 Kwestionariusz objawów dysgrafii [56,54 kB]

Nie stanowi on narzędzia diagnostycznego, a zastosowanie go nie wskaże na występowanie dysgrafii lub jej brak, zasygnalizuje jedynie istnienie problemu niekaligraficznego pisma, którego przyczyny powinny być ustalone w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Trening kształtnego pisania należy prowadzić codziennie! Pracę z zeszytami ćwiczeń planuje się na jeden rok szkolny. Nauczyciel terapeuta prowadzi w szkole jedno zajęcie tygodniowo (ok. 45 minut) według scenariusza w bloku ćwiczeń i w zależności od oceny umiejętności ucznia planuje ćwiczenia utrwalające na kolejne dni tygodnia do realizacji w domu. Trening kształtnego pisania w domu powinien trwać 20/30 minut dziennie. Poznany krój liter uczeń powinien stosować w zeszytach szkolnych.

Mirosława Antosik Witam. Od miesiąca pracuję indywidualnie z uczennicą klasy V na zajęciach kaligrafii. Do zajęć wykorzystujemy zeszyty "Od dysgrafii do kaligrafii" cz.1 i 2. Na razie wykonujemy ćwiczenia z zeszytu I. Praca na pewno wymaga ze strony i dziecka, i nauczyciela oraz rodziców uczennicy wiele wysiłku, ale warto. Widzę postępy i to samo obserwuje matka uczennicy. A dla mnie jako osoby wspierającej dziewczynkę to interesujące doświadczenie.
Elżbieta Trzaskowska "Ortograffiti" to naprawdę duża pomoc dla nauczyciela w pracy z uczniem z dysleksją rozwojową, pozwala na pracę podczas zajęć i na samodzielną pracę uczniów w domu, z tym programem pracuję już kilka lat, w zasadzie od początku jego istnienia i nie zamierzam przestać.
  Do góry