Metoda Ortograffiti. Klasy IV-VI

Czytam, rozumiem, piszę

         

Konstrukcja serii

Seria składa się z ośmiu zeszytów ćwiczeń na dwóch poziomach trudności. Cykl pomyślano tak, by stopniowo systematyzować znajomość reguł ortograficznych i podnosić trudność ćwiczeń. Pracę można rozpocząć w klasie czwartej lub piątej – tak jak dyktują to potrzeby. Na każdym poziomie są trzy zeszyty ćwiczeń poświęcone poszczególnym trudnościom ortograficznym i czwarty powtórzeniowy zwany MIKSEM. Materiał ćwiczeniowy podzielono na bloki. Każdy zeszyt zawiera jedenaście bloków. Na opanowanie jednego przeznaczamy około tygodnia, biorąc pod uwagę pracę w szkole i w domu. Materiał z zeszytu realizujemy około 3 miesięcy. Całość zawartą w ośmiu zeszytach rozplanowano na trzy lata, czas ten jednak traktujemy nieostro – nauczyciel dysponuje nim według własnego planu.

 

Kup teraz
 

Porady praktyczne 

 • Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać Wstęp zamieszczony na początku każdego zeszytu oraz wspólnie z uczniami omówić treść zawartą w rozdziale Przeczytaj, to ważne. Ułatwi to dalszą pracę i zminimalizuje błędy. Uczniowie zapoznają się też z budową zeszytu, poznają znaczenie użytych w nim piktogramów i oznaczeń.
 • Raz w tygodniu należy sprawdzić pracę ucznia wykonaną w domu i wspólnie z nim nanieść ewentualne poprawki. Nie podkreślać błędnie zapisanych wyrazów, ale zasygnalizować błędy i polecić uczniowi ich poprawę z wykorzystaniem słownika ortograficznego. Sprzyja to wypracowaniu nawyku autokorekty.
 • Zachęcać ucznia do starannego pisania w liniaturze. Liniatura mobilizująca do starannego pisania zastosowana w zeszytach ćwiczeń wpływa na poprawę poziomu graficznego pisma.
 • Zalecać do czytania kolorowe nakładki (dołączone wraz z instrukcją do pierwszego zeszytu każdego poziomu). Nakładki niwelują kontrast miedzy białym tłem kartki a czarnym drukiem pisma, służą jako podkreślacz ułatwiający czytanie.
 • Nagradzać pracę uczniów pochwałą i oceną – stymulować pozytywnie. Ułatwią to specjalnie przygotowane wycinanki znajdujące się na końcu każdego bloku tematycznego. Są formą nagrody za wykonanie ćwiczeń; wklejenie kolejnych fragmentów wycinanek powinno nastąpić dopiero po wspólnym sprawdzeniu poprawności wykonanych ćwiczeń.
 

Cztery wskazówki do pracy z uczniem

 1. Uczeń wykonuje ćwiczenia bezpośrednio w zeszycie. Nauczyciel prowadzący dysponuje kompleksowymi materiałami do prac i nie musi ich kompletować i przygotowywać.
 2. Uczeń stara się wykonywać kolejno wszystkie ćwiczenia. Nauczyciel może jednak zdecydować inaczej. Uwzględniając umiejętności i potrzeby ucznia, może polecić pominięcie niektórych zadań.
 3. Uczeń pisze ołówkiem i w razie konieczności poprawia błędy. Po zakończeniu pracy z zeszytem nie powinno w nim być żadnych błędów.
 4. Uczeń pracuje systematycznie – zasada ta jest warunkiem powodzenia. Ćwiczenia niewykonane na zajęciach w szkole uczeń kończy domu, pracując co najmniej 30 minut dziennie (tę pracę koordynują rodzice ucznia).
 

Cele

Rezultatem systematycznej pracy Metodą Ortograffiti jest poprawa w zakresie:

 • funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych,
 • koncentracji i pamięci,
 • tempa i techniki czytania,
 • rozumienia czytanej treści,
 • poprawności ortograficznej,
 • jakości graficznej pisma,
 • wzbogacania słownika czynnego ucznia.
Małgorzata
Agata Okuła
OROGRAFFITI to naprawdę świetne, gotowe narzędzie do pracy, szczególnie z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Mam już 2-letnie doświadczenie w korzystaniu, rok z uczniami i rok z własnym dzieckiem. Polecam ćwiczenia indywidualnie rodzicom do pracy z dzieckiem w domu. 
Barbara Sałagan Program ORTOGRAFFITI jest niezwykle przydatny w pracy terapeutycznej z wszystkimi dzieciakami, które mają trudności z czytaniem, pisaniem nie tylko z powodu dysleksji. Pracuję na zajęciach terapeutycznych z uczniami klas IV - V już piąty rok. Nieocenioną pomocą są zarówno zeszyty ćwiczeń do nauki ortografii jak również te przeznaczone dla uczniów dysgrafia (nowa seria: Od dysgrafii do kaligrafii). Wspaniałe są też plakaty i karty ortomagiczne. Drugi rok wykorzystuję ćwiczenia Matematyka bez trudności. Polecam.
Marzena Jankowska Trzeba powiedzieć, że cała seria Ortograffiti moim zdaniem jest REWELACYJNA. Ja pracuję z Programem ORTOGRAFFITI już od dawna zaczynałam od serii dla gimnazjum, potem pracowałam z uczniami ze szkoły ponadgimnazjalnej, następnie pojawiła się seria Ortograffiti z Bratkiem, również rozpoczęłam pracę z dziećmi z tą serią, a w tym roku szkolnym pracuję również z dziećmi z klasy IV Sp. Więc wszystkie części mam "obeznane", jeśli można to tak nazwać. W chwili obecnej pracuję na wszystkich wymienionych częściach - mam to szczęście, że pracuję w dwóch zespołach szkół / podstawówka i gimnazjum/ oraz / liceum, technikum i szkoła zawodowa/. Pracę zaczynałam kilka lat temu i uważam, że seria jest skonstruowana bardzo dobrze i bardzo ułatwia nam terapeutom pracę. Gotowe pomoce, ćwiczenia dla dzieci  skonstruowane tematycznie i chronologicznie, bierze pod uwagę wszystkie rodzaje zaburzeń do ćwiczenia, sfery do usprawniania. Mogłabym dużo o tym pisać, ale tylko dodam, że popieram wszystko co  napisały koleżanki.... 
  Do góry