Jak pomóc własnemu dziecku?

 

1. Odpowiednio wcześnie diagnozować dysleksję

Rodzice maja prawo samodzielnie zgłosić się do rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej z prośbą o przebadanie dziecka w kierunku dysleksji. Najlepiej jednak, gdy zrobią to w porozumieniu z nauczycielami, prosząc ich o opinię o dziecku i udostępnienie wybranych prac dziecka. Ułatwi to trafnie zdiagnozować dziecko.

 Badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej obejmuje:

 • badanie pedagogiczne (ocena poziomu czytania i pisania),
 • badanie psychologiczne (ocena poziomu rozwoju umysłowego, poziomu rozwoju funkcji uczestniczących w nauce czytania i pisania),
 • w razie potrzeby konsultacje innych specjalistów, np. logopedy, psychiatry dziecięcego, okulisty, foniatry, neurologa.
 

2. Podjąć samodzielną pracę z dzieckiem pod kierunkiem nauczyciela

Nauczyciel na podstawie wskazań zawartych w opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej proponuje sposób postępowania z dzieckiem. Dzieciom o stosunkowo niewielkich trudnościach w nauce wystarcza pomoc nauczyciela oraz konsekwentne dopilnowanie wykonywania ćwiczeń i kontrola ze strony rodziców.

  Organizacja pracy
 • Właściwa organizacja pracy sprzyja jej efektywności oraz wytworzeniu nawyku systematyczności.
 • Ustal z dzieckiem regulamin uczenia się, który zostanie zaakceptowany przez obie strony. Regulamin można spisać na dużym arkuszu papieru i powiesić w pokoju dziecka.
 • Zorganizuj dziecku miejsce pracy, by wykonywało zadania zawsze w tym samym miejscu. Biurko powinno być uprzątnięte, bez zbędnych przedmiotów odwracających jego uwagę.
 • Podczas pracy w pokoju powinna panować cisza (wyłączony telewizor i sprzęt grający), by maksymalnie skoncentrować uwagę dziecka na zadaniach.
 • Najlepiej, gdy dziecko pracuje zawsze o tym samym czasie. Wspomaga to gotowość do uczenia się.
 • Dziecko pracuje systematycznie, wykonując dodatkowe ćwiczenia co najmniej 30 minut dziennie.
 • Co najmniej raz w tygodniu sprawdzaj wykonane przez dziecko ćwiczenia. Jest to dobra okazja do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i wspólnego poprawienia błędów.

3. Dopilnować, by dziecko uczestniczyło w zespole korekcyjno-kompensacyjnym lub terapii indywidualnej

W wypadku nasilonych trudności dzieci uczestniczą w zajęciach w zespole korekcyjno-kompensacyjnym prowadzonym przez specjalistę terapii pedagogicznej w gabinecie terapii pedagogicznej. Warunkiem skuteczności tych zajęć jest ich kontynuacja w domu, rodzice współpracują z nauczycielem i dopilnowują, by dziecko wykonało ćwiczenia. W szczególnych przypadkach ćwiczenia prowadzone są jako terapia indywidualna w poradni lub w szkole. Zajęcia odbywają się w obecności rodzica, by później mogły być kontynuowane w domu.

 

4. Wyposażyć dziecko w ćwiczenia terapeutyczne i systematycznie je wykonywać

Samodzielne przygotowanie przez rodziców właściwych zestawów ćwiczeń, uwzględniających wszystkie wymienione aspekty, jest trudne, gdyż wymaga specjalistycznej wiedzy. Dlatego warto używać gotowych pomocy, przygotowanych przez specjalistów terapii dysleksji, które będą stanowiły podstawę codziennej pracy z dzieckiem. Dzięki temu zyskamy pewność, że dziecko pracuje na właściwie dobranym materiale ćwiczeniowym, oraz zaoszczędzimy czas i wysiłek włożony w samodzielne poszukiwanie odpowiednich zadań. 

Seria Ortograffiti stwarza możliwość prowadzenia ćwiczeń terapeutycznych na każdym etapie edukacyjnym. Dziecko może pracować samo, pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica, zależnie od wieku i potrzeb.

Poznaj Metodę Ortograffiti Jak pracować z Ortograffiti z Bratkiem
   

Samodzielna praca dziecka w domu jest konieczna niezależnie od tego, czy dziecko uczestniczy w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, czy też nie. Najlepiej, gdy odbywa się to przy współpracy z nauczycielem, który pełni funkcję koordynatora, a jego rola polega na zaplanowaniu zadań i sprawdzeniu ich wykonania. Raz w tygodniu nauczyciel omawia z uczniem efekty jego pracy i proponuje kolejne ćwiczenia. Ważną rolę odgrywają rodzice, którzy powinni wspierać dziecko i zachęcać do systematycznej pracy. Aby było to możliwe, konieczne jest nawiązanie bliskiej współpracy nauczycieli z rodzicami. W przypadku braku takiej współpracy cały ciężar znalezienia odpowiednich ćwiczeń oraz sprawdzenia ich wykonania spada na rodzica lub na nauczyciela.

Skuteczność terapii zależy od systematyczności i wytrwałości, jak również od właściwego postępowania nauczyciela wobec ucznia w szkole oraz współpracy między rodzicami, nauczycielami i uczniem. 

   

Dysleksja nie może być wymówką

Uczeń z dysleksją ma prawa, ale również obowiązki!

Prawa uczniów z dysleksją są związane z dostosowaniem wymagań do ich możliwości. W praktyce sprowadza się to do obniżenia wymagań w pewnych zakresach, między innymi ortografii, oraz pisania sprawdzianów i egzaminów w warunkach dostosowanych do rodzaju trudności.

Obowiązkiem ucznia z dysleksją jest podjęcie dodatkowej pracy nad swoimi trudnościami oraz dokumentowanie jej w osobnym zeszycie. Oznacza to, że w pewnym zakresie wymagania wobec niego powinny być zwiększone.

Otrzymanie opinii stwierdzającej dysleksję nie jest ostatnim, ale pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności. Dysleksja nie ustępuje samoistnie, należy ją postrzegać jako problem całego życia. Jedynym sposobem na przezwyciężenie trudności jest systematyczna praca. Można ją rozpocząć w każdym wieku. Nie jest prawdą, że podjęcie terapii w późniejszym wieku szkolnym jest bezzasadne. Uczniowie z dysleksją wymagają postępowania dostosowanego do ich specjalnych potrzeb na każdym etapie nauczania. Nigdy nie jest za późno, choć oczywiste jest, że im wcześniejsza pomoc, tym lepszy efekt i mniejsze nasilenie trudności. Dysleksji nie można przyrównać do choroby, która wskutek zastosowania trafnego leku mija bezpowrotnie. Problem pozostaje nawet wtedy, gdy wydaje się, że ustąpiły symptomy. Praktyka wskazuje, że zaprzestanie wykonywania ćwiczeń usprawniających funkcje poznawcze powoduje nawrót trudności, dlatego ważne jest, by pracować systematycznie przez cały okres nauki szkolnej. 

 

5. Sięgać po literaturę specjalistyczną

Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców. Poradnik stanowi wyczerpujące omówienie problemu dysleksji rozwojowej w kontekście roli rodziców w zapobieganiu trudnościom i ich nawarstwianiu się.

Można skutecznie przeciwdziałać wystąpieniu objawów dysleksji lub z powodzeniem je łagodzić.

Oto sprawdzone sposoby:

 • mądra zabawa z własnym dzieckiem od najwcześniejszych lat życia,
 • zdobycie podstawowej wiedzy, umożliwiającej zrozumienie trudności i potrzeb dziecka,
 • świadoma współpraca ze szkołą i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • systematyczna praca, codzienne czytanie.

Książka została opracowana pod kierunkiem prof. Marty Bogdanowicz, uznanego w świecie autorytetu z zakresu dysleksji. Znajdą w niej Państwo wiele konkretnych pomysłów na twórcze zabawy z dzieckiem (od najwcześniejszych lat jego życia) i wskazania do dalszej pracy, gdy dziecko będzie starsze. Publikacja jest zalecana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Polecamy również Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji  "Dysleksja", w którym znajduje się praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem z dysleksją, opisy indywidualnych przypadków oraz sugestie dotyczące pomocy terapeutycznych.

     

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, niektóre artykuły z Biuletynu zamieszczamy w wersji elektronicznej z możliwością do pobrania.

 Ćwiczenia relaksacyjne Jacobsona [266,36 kB]
 Nauka ortografii z wykorzystaniem kolorów [269,92 kB]
 Po prostu ćwicz [246,61 kB]
 Jestem przygotowana! Wskazówki przed egzaminem [283,00 kB]
 Niełatwo być rodzicem dziecka z dysleksją [203,26 kB]
 Dialog rodzica ze światem. Subiektywne rozważania o życiu z dysleksją [385,89 kB]
 Okiem terapeuty [261,00 kB]
 Dzień powszedni dyslektycznego dziecka [314,92 kB]
 Zapytaj eksperta – odpowiada prof. M. Bogdanowicz [141,29 kB]
 Dwugłos w sprawie dyskalkulii [289,03 kB]
 Oswoić ułamki [199,20 kB]
 Instrukcja obsługi mózgu [301,79 kB]
 Nie można zwlekać [216,00 kB]
 Ćwiczenia logopedyczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku [347,00 kB]
 Zapytaj eksperta - Brak motywacji [444,55 kB]
 Odraczanie obowiązku szkolnego [840,59 kB]
 Jak rozwijać w dziecku pasję do czytania [422,51 kB]
Kup teraz
Do góry