Materiały do pobrania

Edukacja wczesnoszkolna

W edukacji wczesnoszkolnej warunkiem postępów w nauce jest odpowiedni rozwój emocjonalno-społeczny dziecka i jego motywacja. Chodzi o to, by dziecko  chciało pracować i podejmować wyzwania. Metoda Ortograffiti z Bratkiem została pomyślana i przygotowana właśnie tak, by zachęcała dzieci do pracy. Dziecko pracujące Metodą Ortograffiti nie tylko będzie lepiej czytało i pisało, ale także jego rozwój emocjonalno-społeczny będzie wciąż stymulowany.

 Program nauczania - klasa 1 [17,84 MB]  Program nauczania - klasa 2 [3,04 MB]
 Program nauczania - klasa 3 [465,66 kB]  Przewodnik dla nauczyciela. Klasa 1 [17,81 MB]
 Przewodnik dla nauczyciela. Klasa 2 [8,56 MB]  Scenariusze. Klasa 3 [12,21 MB]
 Ocena rodzicielska poziomu przygotowania dziecka do szkoły - materiał teoretyczny [435,33 kB]  Ocena rodzicielska poziomu przygotowania dziecka do szkoły - prezetacja [3,98 MB]
 Ocena rodzicielska poziomu przygotowania dziecka do szkoły - wskazowki profilaktyczno-terapeutyczne [673,85 kB]  Alfabet demonstracyjny [37,53 MB]
 Bajki terapeutyczne [67,05 MB]  
   
Słucham z Bratkiem 1  
Słucham z Bratkiem 2  
Słucham z Bratkiem 3  
   
   
Niewyspane dzieci - film edukacyjny
Poczytaj Bratkowi - film edukacyjny
Podróże Bratka. Odcinek 1. Dlaczego warto być wyspanym - film edukacyjny
Podróże Bratka. Odcinek 2. Dlaczego warto nieść pomoc potrzebującym - film edukacyjny

Klasy IV-VI

Na drugim etapie edukacji uczniowie rzadziej mają trudności z techniką czytania, pozostaje natomiast wolne tempo. Częściej pojawiają się trudności z rozumieniem czytanego tekstu. W pisaniu błędy specyficzne występują już rzadziej, natomiast błędy typowo ortograficzne, mimo znajomości reguł pisowni, są nadal widoczne. Trudności dyslektyczne zaczynają się też ujawniać w nauce takich przedmiotów, jak przyroda, historia, języki obce, muzyka.

Metoda Ortograffiti może być stosowana  także do rozwijania umiejętności matematycznych u uczniów z trudnościami. Ogromne znaczenie ma przełamywanie zniechęcenia uczniów, wywołanego dotychczasowymi niepowodzeniami. 

 Przewodnik dla nauczyciela [1,46 MB]  Przewodnik dla nauczyciela - ćwiczenia słuchowe [3,80 MB]
 Matematyka bez trudności. Przewodnik [621,20 kB]  

Gimnazjum/liceum

Przejawem dysleksji na III i IV etapie edukacyjnym są błędy ortograficzne popełnianie mimo znajomości zasad pisowni i wieloletniej  pracy nad nimi. Ćwiczenia w tej grupie wiekowej skupiają się na kształceniu umiejętności poprawnego pisania. Na tym etapie edukacyjnym niezbędne jest już czytanie ze zrozumieniem. Konieczność sięgania do różnych źródeł informacji, wyszukiwania, porównywania, analizy i interpretacji obszernych tekstów, a także pisemne opracowywanie zgromadzonych materiałów wymaga tej umiejętności na dobrym poziomie. Dużo miejsca poświęcamy tu kształceniu rozumienia czytanego tekstu i wdrożeniu uczniów do samodyscypliny.

 Czytanie ze zrozumieniem (słownictwo z ch-h, a-e, ji-ii) [133,70 MB]   Czytanie ze zrozumieniem (słownictwo z rz-ż, ó-u) [135,35 MB]