Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej w Otrębusach.

Animator Ortograffiti: Iwona Dymowska

Projekt: Słowniki Ortograficzne

Nauka ortografii może dać dużo satysfakcji i być przyjemną, ciekawą zabawą. Przykładem są słowniki ortograficzne wykonane przez uczniów. To dobry sposób, aby nauczyć się poprawnego stosowania zasad ortograficznych w praktyce, a przy okazji rozwinąć wiele sprawności. Wykonane słowniki to doskonałe pomoce zarówno do pracy zbiorowej jak i indywidualnej.

 

Klub Ortograffiti ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie

Animator: Nina Florczak-Mendyka

Projekt Ja pisarz

Pełni kreatywności klubowicze podjęli się zadania projektowego „Ja pisarz”, które było realizowane podczas zdalnego nauczania wiosną, a ukończone dopiero we wrześniu, wydaniem książeczki zatytułowanej „Za drzwiami lombardu”. Uczniowie tworzyli wymyśloną przez siebie historię właściciela lombardu, kochającego czytanie. Każdy uczestnik dopisywał kolejne przygody Georga Marcha, jego wnuczki i niezwykłego chłopca o imieniu Marcin. Uczniowie wykazali się zdolnościami nie tylko pisarskimi, ale i plastycznymi, przygotowując ilustracje do książki. Klubowicze podczas spotkań wspólnie czytali powstające w odstępach tygodnia rozdziały, wprowadzali zmiany, pracowali nad poprawnością językową i ortograficzną.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 6 w Łasku. Animator: Dagmara Adamczyk 

 

Projekt Nasz Klub Ortograffiti

Zastąpienie zwykłych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Klubem Ortograffiti ma być atrakcją i motywacją dla uczniów. Aby tak się stało, uczniowie muszą poczuć się sprawcami, kreatorami pewnych czynności, nie tylko ich biernymi wykonawcami. Warto poświęcić choćby jedne z zajęć na wykonanie napisu, który będzie uczniom przypominał, że są członkami Klubu i mają swoje miejsce w szkole, gdzie spotykają się i pracują.
Uczniowie z Klubu na terenie naszej szkoły to dzieci o bardzo niskich zdolnościach manualnych, mające ogromny problem z analizą i syntezą wyrazów,
a więc i czytaniem. Wykonanie dla nich napisu jest wyzwaniem edukacyjnym, a więc wpisuje się w główny cel Klubu.

Cele:
• wzmocnienie poczucia przynależności do Klubu Ortograffiti
• rozwijanie kreatywności uczniów
• zachęcenie uczniów do aktywności
• nauka współpracy w zespole o różnych umiejętnościach
• nauka odpowiedzialności za całość projektu
• usprawnianie sprawności motoryki małej
• rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wyrazów

 

zdjecie klubu zdjecie klubu
zdjecie klubu zdjecie klubu

 

Klub w Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim. Animator: Joanna Dudek

 

zdjecie klubu  
zdjecie klubu                            

 

Klub Ortograffiti w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli. Animator: Marzena Janusz

 
Projekt: Gra w ortograficzne klasy

A my graliśmy w ortograficzne klasy. Ozdobiliśmy szkolny dziedziniec galerią obrazów „ó " i „u" W ciągu kilku minut, bez używania głosu, ustawiliśmy się w trójkąt i udowodniliśmy, że jesteśmy zgraną drużyną. Klubowicze nosili korony i przechadzali się po szkolnym placu jak królowe i królowie. Zabawy było co niemiara. Serdecznie pozdrawiamy!

 

zdjecie klubu

 

Klub Ortograffiti w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzątce. Animator: Małgorzata Puzio

 

Projekt Ortograficzne bransoletki

Nasza szkoła pracuje zdalnie na platformie Teams, ale mimo to świetnie się bawimy, a przy okazji utrwalamy reguły poprawnej pisowni. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Ortofanów!

 

zdjecie klubu

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku. Animator: Iwona Trojak

 

Projekt: Tydzień Świadomości Dysleksji

W tym roku Tydzień Świadomości Dysleksji odbył się pod hasłem „Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań”. Z tej okazji rodzice mogli zapoznać się z cyklem artykułów poświęconych tematyce dysleksji. Były one publikowane na stronie internetowej szkoły. Klasy młodsze poznały przyjaciela Bratka, który pod okiem terapeuty w Klubie Bratka pomaga w pokonaniu trudności związanych z czytaniem i pisaniem. Uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Moja ulubiona postać z bajki” po wysłuchaniu kilku bajek terapeutycznych. Klasy starsze wykonały projekt lapbook ortograficzny.

 

zdjecie klubu

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie. Animator: Ewelina Rybicka 

 

Projekt Ortograficzne bransoletki  

W ramach projektu Klubowicze Ortograffiti – uczniowie klasy III z naszej szkoły - utrwalili na samodzielnie wykonanych bransoletkach poznane zasady pisowni trudnych wyrazów. Cały czas służą nam one „ortograficzną” pomocą.
 

zdjecie klubu zdjecie klubu
zdjecie klubu zdjecie klubu

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie. Animator: Wioletta Rafałowicz

 

Projekt Gry ortograficzne - Orto-twist 

Na lekcji języka polskiego zaproponowałam uczniom pracę w grupach i pozwoliłam im samodzielnie się dobrać. Zadaniem grupy było zaprojektowanie gry służącej utrwaleniu zasad ortograficznych.
Kompletna gra zawierała: zasady gry, planszę, pionki, karty z zadaniami i tak dalej. Wszystkie zostały wykonane z prostych materiałów i były bardzo funkcjonalne.

Projekt Co łączy ortografię z Wielkanocą?
 
Z okazji Wielkanocy zaproponowałam uczniom wykonanie chmur wyrazowych wizualnie łączących się z Wielkanocą.
 
Jakie umiejętności rozwijali uczniowie:
● poprawne pisanie,
● korzystanie ze słownika ortograficznego,
● informatyczne, z wykorzystaniem darmowych aplikacji,
 
Chmury wyrazowe były skoncentrowane wokół jednej zasady, wybranej trudności lub wyjątków. Zgromadziliśmy je na tablicy (padlecie). Realizację zadania zaczęliśmy od wypisania skojarzeń z Wielkanocą: jajko, zając, koszyczek, Jezus Zmartwychwstały, kurczak, pisanka, wydmuszka, palma, baranek.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, Filia w Sierzchowie. Animator: Magdalena Galuba

 

Projekt Mały mistrz potrafi

Drugi już projekt naszego klubu Ortograffiti miał na celu doskonalenie pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Mali mistrzowie ortografii z naszego szkolnego klubu gromadzili często przez nich używane, a trudne wyrazy, następnie zapisywali je na komputerach i drukowali. Stworzyliśmy dzięki temu na szkolnym korytarzu bardzo pomocną gazetkę ścienną. Zorganizowaliśmy też konkurs, w którym konieczne było przyporządkowanie wyrazu do odpowiedniej litery. Pojawiły się błędy, ale to one czynią mistrza! Uśmiechnięta mina Bratka mówi sama za siebie! Pozdrawiamy!

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Animator: Eliza Idczak

 

Projekt Czytamy z Bratkiem

W gronie pierwszaków przygodę z Bratkiem rozpoczęliśmy od namalowania jego portretu! Ale zaraz potem uczniom udało się go poznać lepiej. Bratek wzbudził w nich zainteresowanie książkami i pomógł w rozwoju emocjonalnym. Każdy poniedziałek oznaczał kolejne spotkanie z Bratkiem i wspólne czytanie książki „Pamiętnik Czarnego Noska” i „Filip, lis i magia słów”. Potem były rozmowy w kręgu wśród mnóstwa poduszek, rebusy i inne zabawy np. prawda czy fałsz z użyciem zielonych i czerwonych lizaków, czy układanie schematów słów z nakrętek.

A w okresie Bożonarodzeniowym pojawiła się kolejna motywacja do czytania! Na gazetce pojawił się kalendarz adwentowy ze szkicem miasta i papierowymi gwiazdkami z zadaniami. Każdego dnia dzieci rozwiązywały po jednym zadaniu, a prawidłowa każdego dziecka odpowiedź oznaczała pomalowanie jednego okienka na rysunku. Naszym celem było rozświetlenie miasta na święta! Ale najważniejszy cel krył się w zadaniach, bo uczyły one społecznych zachowań: dzielenia się informacjami, uśmiechania się, mówienia komplementów.
 

Projekt Klasowa Księga Bratka

Zadaniem na kolejny semestr było dla nas pobudzanie wyobraźni, nieszablonowe myślenie i stosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii. Postanowiliśmy stworzyć kronikę czytelnictwa naszej klasy. Każdy z uczniów kolejno zabierał pacynkę Bratka i kronikę do domu na kilka dni. Z niewielką pomocą rodziców w kronice zapisywaliśmy opowiadanie o przygodach Bratka w naszych domach i kilka słów o przeczytanej mu samodzielnie książce, a także dołączaliśmy obrazki lub zdjęcia z wizyty Bratka. A po powrocie do szkoły prezentowaliśmy wpisy reszcie dzieci, co było świetnym impulsem do kolejnych rozmów. Już wiemy, że gotowa książka trafi do naszego Bratkowego kącika, gdzie będziemy po nią mogli sięgać ponownie. Przedstawimy ją też pozostałym klasom 1-3. My na pewno będziemy kontynuowali projekt, a może zainspirujemy też inne klasy?

 

Klub Ortograffiti w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. Animator: Katarzyna Gajda

 

Projekt Jestem Superbohaterem – mam supermoc!

Tym razem do naszego szkolnego klubu Ortograffiti postanowiliśmy zaprosić superbohaterów! Każdy z nich miał imponujące supermoce, ale była też jedna supermoc, która łączyła ich wszystkich – świetna znajomość ortografii. Dzięki temu klubowicze również mogli poczuć się jak superbohaterowie! Bo tak samo jak oni, doskonale znają i stosują ortograficzne zasady. A do tego również posiadają supermoce: wyjątkowe talenty, które wystarczy odkryć i rozwijać!

 

Klub Ortograffiti w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym. Animator: Zofia Posiewała

 

Projekty Ortografek, czyli uczymy się z Bratkiem i Czytamy z Bratkiem

Bratek jest naszą ulubioną klasową maskotką! Towarzyszy nam zawsze podczas zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych. Podjęcie się projektu uczenia się z Bratkiem było więc oczywistością! Dzięki niemu ortografia czy matematyka okazują się nie takie straszne, słowami można się bawić. Z Bratkiem również rozwijamy logiczne myślenie, spostrzegawczość  i znajomość jednostek miar. Według nas wesoła atmosfera na zajęciach to klucz do sukcesu!

Bratek jest niezastąpiony również podczas czytania na lekcjach oraz doskonalenia tej umiejętności na dodatkowych zajęciach. Dzięki niemu jest ono o wiele łatwiejsze. Po lekturze opowiadań Bratka rozmawiamy również o uczuciach. A by lepiej je znać i wyrażać, odgrywamy także krótkie scenki.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie. Animator: Łucja Witkowska

 

Projekt Karty Ortomagiczne

Zainspirowani kartami ortomagicznymi z serii Ortograffiti postanowiliśmy uzupełnić je o swoje własne ze słowami, które sprawiają nam szczególne trudności. Dzięki temu żadne słowo z u, ó, rz, ż, h czy ch nam niestraszne! Gdy karty były gotowe, przyszedł czas na stworzenie dzięki nim Ortomapy, która teraz znajduje się na naszej klasowej gazetce ściennej. Zajęcia z Bratkiem są super! A jedna klubowiczka ulepiła nawet z plasteliny jego podobiznę! :)

 

Klub Ortograffiti w Zespole Szkół Zakonu pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu. Animator: Joanna Kuć

 

Projekt Ortokrzyżówka

W naszym klubie bardzo lubimy rozwiązywać krzyżówki, a jej stworzenie okazało się jeszcze ciekawsze! Podstawą krzyżówki są hasła, więc najpierw czwarto- i piątoklasiści czytając opowiadania z zeszytów Ortograffiti, zaznaczali w nich trudności otrograficzne. Następnie wspólnie wybraliśmy wyraz będący głównym hasłem dla wszystkich krzyżówek. Pozostałe hasła uczniowie dobierali sami, by jak najlepiej utrwalić sobie najtrudniejsze wyrazy. Kolejnymi etapami projektu było ułożenie pytań do poszczególnych haseł oraz narysowanie krzyżówki. Uczniowie bardzo zaangażowali się w stworzenie ortograficznej krzyżówki i na pewno nie był to nasz ostatni taki projekt! W sali gdzie spotykamy się w ramach naszego klubu, wywiesiliśmy gotowe krzyżówki, by inni również mogli je zobaczyć i utrwalić sobie  trudne wyrazy!

 

Klub Ortograffiti w Zespole Szkół Katolickich w Malborku. Animator: Dorota Wilk-Wirkus

 

Projekt Zakładki do książek

W powietrzu czuć już klimat świąt wielkanocnych. Postanowiliśmy dodać też wielkanocny akcent do naszych zajęć. Klubowicze tworzyli wyjątkowe zakładki, dzięki którym czytanie będzie jeszcze przyjemniejsze! Każdy z nich otrzymał drewniane puzzle – szablon, który można było dowolnie ozdobić, a następnie połączyć go z szablonem koleżanki lub kolegi. Było dużo brokatu, kolorowe literki i malunki, a także – oczywiście elementy świąteczne.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu. Animator: Aneta Ambroży

 

Projekt Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Nasi klubowi siódmo- i ósmoklasiści tym razem aktywnie włączyli się w organizację akcji „Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony”. Co rok temu wydarzeniu patronuje Polskie Towarzystwo Dysleksji i wspólnie podnosimy świadomość społeczną w zakresie wspierania trudności w uczeniu się i ukazywania potencjału osób z dysleksją. Podczas zajęć klubowicze prezentowali więc swoje talenty i odkrywali mocne strony. W głównym holu szkoły przygotowaliśmy gazetki tematyczne: o trudnościach w uczeniu się i metodach wspomagających rozwój dziecka, o metodzie Ortograffiti na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz o znanych i utalentowanych dyslektykach. Podczas tego tygodnia w działania naszego klubu zaangażowała się cała szkolna społeczność. W ramach gry „Sprawdź się. Trening czyni mistrza” podczas przerw zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i pracownicy obsługi chętnie mierzyli się z rozmaitymi zadaniami, rebusami i zagadkami ortograficznymi. Wszystkie nasze działania ukazywały solidarność z uczniami z dysleksją, a na wszystkich, którzy brali udział w naszej grze, czekały certyfikaty mistrzów ortografii.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej w Kątach k. Sochaczewa. Animator: Katarzyna Marczak

 

Projekt Z Ortografią na Ty

Chcecie wiedzieć, jaki mamy w naszym klubie sposób na trudne wyrazy? Chętnie się podzielimy tą super radą! Plakaty to rozwiązanie. Ale nie takie z piłkarzami czy piosenkarzami. Robimy je sami i zawierają mnóstwo wyrazów z ó, u, rz, ż, h i ch, a do tego zasady pisowni. Super! Plakaty to najfajniejszy sposób na twórcze ćwiczenie ortografii.

 

Klub Ortograffiti w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie. Animator: Katarzyna Bronikowska

 

Projekt Wiosenne pejzaże i rok w kalejdoskopie

W naszym Klubie Ortograffiti bardzo lubimy aktywny relaks. Co to znaczy? Na przykład malowanie pejzaży przypominających nam o danej porze roku. A gdy nie mamy pędzli? Jest jeszcze ciekawiej – używamy patyczków, słomek czy wacików. Bardzo lubimy też mówić o swoich malunkach i tworzyć na ich temat opowieści. Chętnie też wymieniamy się pomysłami, bo koleżeńskość to nasza super cecha! Twórcza praca podczas zajęć pomaga nam radzić sobie ze stresem i sprawia, że swobodnie wypowiadamy się na przeróżne tematy. A gdy zbliża się koniec roku szkolnego, wracamy do wszystkich opowiadań, które napisaliśmy. Miło jest zobaczyć, jak doskonalił się nasz styl wypowiedzi, poprawność ortograficzna i gramatyczna. Taka samoocena buduje w nas pozytywny obraz samych siebie. :)

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku. Animator: Agnieszka Prudło

 

Projekt Utrwalamy pisownię trudnych wyrazów

W naszym szkolnym Klubie Ortograffiti dobry humor towarzyszy nam bez przerwy, od początku po sam koniec zajęć. Naszym największym celem jest utrwalanie pisowni wyrazów, które sprawiają nam trudności. Dzięki zeszytom Ortograffiti na naszych zajęciach nie gości nuda. Staramy się powtarzać ortograficzne zasady tak, by zapadały w pamięć mimochodem. Podczas przerw między ćwiczeniami uwielbiamy bawić się w Ortograficzny taniec, Piłka parzy czy Ortograficznego węża. Bo najlepiej uczymy się poprzez zabawę!

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 209 w Warszawie. Animator: Aneta Ługowska-Kwolek

 

Projekt Plansze i zakładki

Uczniowie z naszego szkolnego Klubu Ortograffiti chętnie dzielą się swoją wiedzą z innymi uczniami naszej szkoły i dosłownie wynoszą wiedzę na szkolne korytarze. Lubimy pokazywać efekty naszej pracy na ściennych gazetkach. Podczas zajęć nie tylko pracujemy z zeszytami ćwiczeń, czymś, co lubimy szczególnie, są kreatywne projekty – utrwalające oczywiście ortograficzne zasady. Chcemy się też szczególnie pochwalić naszymi ortograficznymi planszami i zakładkami do książek. Na planszach zilustrowaliśmy trudne dla nas słowa, a zakładki ułatwiają nam czytanie. A wszystko po to, aby ortografia była łatwa i przyjemna.

 

Klub Ortograffiti w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie. Animator: Elżbieta  Milewska-Sekita

 

Projekt Ortograficzne bransoletki

Klubowicze Ortograffiti z naszej szkoły bez zawahania się  przyznają, że wyrazy z „rz” to dla nich żadna trudność. A to dlatego, że w minionym semestrze mieliśmy wiele okazji, by poznawać ortograficzne zasady i utrwalać je w bardzo przyjemny sposób. Tworzyliśmy m.in. bransoletki, które cały czas służą nam „ortograficzną” pomocą. Rozwiązywaliśmy też ortograficzne krzyżówki, labirynty, a także rebusy, jednak naszym ulubionym momentem podczas zajęć jest czas, kiedy możemy zagrać w multimedialne ortomagiczne gry.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym. Animator: Anna Woźniak

 

Projekt Ortograficzne lapbooki

Czwartoklasiści z naszego szkolnego Klubu Ortograffiti, choć są klubowiczami dopiero od września, już zdążyły polubić ćwiczenia ortograficzne. Nie tylko dlatego, że widzą swoje postępy, ani dlatego, że podczas zajęć panuje swobodna atmosfera. Najważniejsza dla nas jest różnorodność, to dlatego mamy naprawdę dużą motywację do pracy w naszym klubie. Pierwszy semestr upłynął nam pod znakiem pisowni wyrazów z „ó” i „u”, a oprócz rozwiązywania ćwiczeń Ortograffiti na cotygodniowych zajęciach tworzyliśmy kolorowe lapbooki, który w dużej mierze przyczyniły się do tego, że naprawdę lubimy ortografię!

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim. Animator: Lidia Karasińska

 

Projekt Ortografia na co dzień

Ortografia to bez wątpienia silna strona naszych klubowiczów! Projekt, nad którym pracowaliśmy, uświadomił nam, że jest ona bardzo pożyteczna – każdego dnia i w każdym miejscu. Na zajęciach pracowaliśmy w grupach, ale wcześniej każdy klubowicz miał za zadanie przeczytać dwie, trzy wybrane książki i wybrać spośród bohaterów takiego, z którym chciałby się zaprzyjaźnić. Praca grupowa polegała na wykonywaniu ilustracji do komiksów, których bohaterami byli książkowi przyjaciele podróżujący do przeróżnych miejsc. Jednak były to orto-komiksy! Chmurki na ilustracjach uzupełnialiśmy wyrazami z trudnościami ortograficznymi. Dzięki temu zajęcia zamieniły się w świetną, ale pożyteczną, zabawę.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej w Ostrówku. Animator: Ewa Wojnarowska

 

Projekt Matematyczne kalendarze adwentowe

Nasz szkolny Klub Ortograffiti uwielbia naukę poprzez zabawę. I to taką twórczą! Podczas zajęć postanowiliśmy stworzyć kalendarze adwentowe. Powstałe kalendarze są jednak szczególne, ponieważ wspierają naukę matematyki. Klubowicze pracowali w trzech grupach, według klas: pierwsza grupa – klasa IV i V, druga – klasa VI, trzecia – klasy VII i VIII. Bardzo pomogły nam zbiory zadań, podręczniki i zeszyty ćwiczeń Ortograffiti. Te zajęcia na pewno zapamiętamy na długo, bo bawiliśmy się doskonale.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach. Animator: Agnieszka Machowska

 

Projekty „rz” w końcówkach nazw zawodów i Szopka

Zajęcia w naszym szkolnym Klubie Ortograffiti sprawiły, że drugoklasiści już wiedzą jak poprawnie zapisać każdą nazwę zawodu z końcówką „-erz”, a nawet z „-arz”! To wszystko dzięki prostym zasadom, które chętnie utrwalali, a także wykonaniu balonów-przypominajek, które przyozdobiły szkolny korytarz. Ale to nie koniec! Nasi dzielni klubowicze wykonali także piękną szopkę. Była to jednak niezwykła szopka, bo zawierała wyrazy z ortograficznymi trudnościami! Dzięki temu wzbogacaliśmy słownictwo, utrwalaliśmy zasady pisowni, ale też poczuliśmy klimat nadchodzących świąt!

 

Projekt Tabliczka mnożenia w praktycznym działaniu

Drugoklasiści z naszego szkolnego Klubu Ortograffiti są już coraz lepsi w sztuce mnożenia! A to wszystko dzięki wspaniałym pomocom: łapkom terapeutycznym i liczmanom, które pomogły dzieciom zrozumieć mnożenie poprzez praktykę. Zajęcia w klubie zapewniły dzieciom prawdziwą szansę na sukces – czują się pewniej w dziedzinie matematyki, a także na klasowym forum.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 w Rybniku. Animator: Alina Molenda

 

Projekt Ortokrzyżówka

Nasz Szkolny Klub Ortograffiti z radością spotyka się dwa razy w tygodniu od początku tego roku szkolnego. W grupie czwartoklasistów zaprzyjaźniliśmy się z serią ćwiczeń Ortograffiti Miks. Uważamy, że nauka ortograficznych reguł wcale nie musi być nudna! By zapamiętać pisownię wyrazów z ,,ó” ,,u", ”rz” i „ż” postanowiliśmy w parach stworzyć ortograficzne krzyżówki. Najpierw w opowiadaniach Ortograffiti wyszukiwaliśmy wyrazy z trudnościami ortograficznymi, a później układaliśmy do nich odpowiednie hasła. Na następnym spotkaniu wymieniliśmy się krzyżówkami, a rozwiązując je, łączyliśmy przyjemne z pożytecznym.

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Markiewiczaw Tuligłowach. Animator: Elżbieta Potoniec

 

Projekty Kącik Bratka, Czytamy z Bratkiem i Tabliczka Mnożenia

Każdego tygodnia uczniowie III klasy spotykają się w naszym szkolnym Klubie Ortograffiti. Z zaangażowaniem pracują z zeszytami ćwiczeń, biorą udział w grach i zabawach dydaktycznych oraz realizują projekty. Dzięki temu nie tylko pokonują swoje trudności w uczeniu się, ale także dobrze się bawią, dzielą się swoimi pomysłami, integrują się i wzajemnie sobie pomagają. W ubiegłym półroczu stworzyliśmy Bratkowi pośród książek kącik, w którym dzieci mogą mu czytać – głównie podczas długich przerw lub poradzić się co robić po ukończeniu zadania podczas lekcji. Bardzo polubiliśmy również projekt czytania z Bratkiem. Co tydzień inny ochotnik zabiera do domu Bratka oraz księgę. Czyta Bratkowi wybraną przez siebie bajkę, a następnie wpisuje się do księgi i tworzą piękną ilustrację. Po powrocie do szkoły prezentują swój wpis i opowiadają o przeczytanej bajce. Pracujemy także nad projektem, w ramach którego tworzymy prace plastyczne ułatwiające jej zapamiętanie, np. matematyczne bransoletki. W niektórych projektach chętnie biorą udział także uczniowie klasy II.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni. Animator: Hanna Szopińska-Pawełko

 

Projekt Ortostragan

Inspiracją do przygotowania projektu był wiersz pt. „Na straganie” Jana Brzechwy. Najpierw, klubowicze mieli za zadanie ułożyć we właściwej kolejności wersy wiersza, a następnie przykleić je na kartce, by móc je głośno odczytać. Następnie uczniowie wymieniali  nazwy owoców i warzyw zawierające trudności ortograficzne. Zabawiliśmy się także w wyszukiwanie rymujących się z nimi wyrazów. Uczniowie wykonali też z papieru owoce i warzywa wraz z podpisami, które trafiły na nasz stragan.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu. Animator: Kamila Bartosiak

 

Projekt Dzień Matematyki

14 marca w naszej szkole odbyło się prawdziwe święto matematyki. Projekt ten przygotowali uczniowie klas IV uczęszczający do naszego Klubu Ortograffiti. W zaplanowanych atrakcjach, m.in. grze Milionerzy, trzeba było wykazać się wiedzą na temat geometrii, a także życia codziennego. Uczyliśmy się również układać tangramy oraz rozwiązywaliśmy na czas proste działania matematyczne z układanek Schubitrix. Tego dnia rozstrzygnęliśmy także konkurs na najlepszą pracę plastyczną zawierającą koła i okręgi. Prace te powstały podczas zajęć w lutym, kiedy uczyliśmy się poprawnego kreślenia tych figur.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej w Wyczechach. Animator: Rozalia Zając-Mozol

 

Projekt Szkolne Święto Ortograffiti

Klub Ortograffiti na dobre zagościł, również w naszej szkole. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas: I, II, IV, V, VII oraz VIII i wprost je uwielbiają. Cały semestr owocnej pracy postanowiliśmy więc zakończyć organizując w naszej szkole Święto Ortograffiti. Specjalnie na tę okazję, podczas zajęć przygotowaliśmy ortograficzne gry planszowe i zagadki. Podczas przerw uczniowie naszej szkoły rozwiązywali przeróżne ortograficzne łamigłówki, a za prawidłowe odpowiedzi otrzymywali cukierki. Był to bardzo wesoły i słodki dzień w naszej szkole.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 16 w Jaworznie. Animator: Monika Kieres

 

Projekt Ortograffiti

W pierwszym półroczu w naszym Klubie Ortograffiti mieliśmy ręce pełne pracy. W ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych pracowaliśmy z zeszytami ćwiczeń Ortograffiti, rozwijaliśmy również logiczne myślenie i koncentrację, wykonując krzyżówki z hasłami z ortograficznymi trudnościami. Ćwiczyliśmy też szybkość, spostrzegawczość i pamięć wzrokową grając w gry ortograficzne – Dobble i Memo. Wykonaliśmy ortograficzne lapbooki, dzięki którym nie tylko utrwaliliśmy ortograficzne zasady pisowni, ale też doskonaliliśmy sprawność manualną, technikę wycinania i składania papieru. Ortografię ćwiczyliśmy również, układając śmieszne zdania – czytając przy tym ze zrozumieniem i praktykując terapię śmiechem. :) Pracę ze słownikiem ortograficznym, percepcję wzrokową i koncentrację, a także, koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność rąk ćwiczyliśmy, kolorując ortograficzne kolorowanki. A zaraz przed feriami wspólnie myśleliśmy o projektach na drugie półrocze.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Antoniego Abrahama w Sulęczynie. Animator: Małgorzata Jutrzenka-Trzebiatowska

 

Projekt Ortograficzne lapbooki

Zajęcia w naszym Klubie Ortograffiti mają charakter otwarty i są skierowane do uczniów klas szóstej i siódmej. Podczas zajęć korzystamy z zeszytów ćwiczeń z serii Ortograffiti. Uczniowie klasy szóstej wykonali także ortograficzne lapbooki i zaprezentowali je innym uczniom. Można je wykorzystać jako pomoce naukowe i są umieszczone na ściennej gazetce w sali polonistycznej. Dzięki pracy nad lapbookami każda grupa staje się ekspertami. Projekt ten daje nam możliwość wymieniania się swoją wiedzą i jednoczesnego utrwalania jej.

 

Klub Ortograffiti w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku. Animator: Dagmara Adamczyk

 

Projekt Czytamy z Bratkiem

W zajęciach brali udział uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczający do III klasy gimnazjum oraz klas IV-VII szkoły podstawowej. Każdy z uczniów wybierał bajkę z Księgi bajek terapeutycznych, następnie przez tydzień ćwiczył czytanie tekstu zarówno na zajęciach, jak i w domu czy internacie, by na kolejnym spotkaniu zaprezentować go przed kolegami. Uczniowie mieli również wymyślić kilka pytań do tekstu, które zadawali po lekturze bajki. Prawidłowe odpowiedzi były nagradzane gromkimi brawami. Młodsi uczniowie podczas zajęć rozwiązywali także zadania, dobrane dla nich przez nauczyciela pod kątem tematyki i trudności, w których chętnie pomagali im starsi koledzy.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie. Animator: Monika Jurczuk

 

Projekt Mania ortograficznego grania, czyli tworzymy planszówkę

Kolejny projekt, w który zaangażowali się uczniowie klasy IV zaowocował stworzeniem wspaniałej, planszowej „Ortogrę na kółkach”. Motywem przewodnim gry była podróż samochodem. Gra została stworzona z myślą o uczniach klasy I i szybko zyskała miano najlepszej gry w szkolnej świetlicy. Ponadto, w naszym Klubie cały czas doskonalimy umiejętność czytania i pisania, pamiętając o codziennych ćwiczeniach oczu i rąk. Uczniowie klas I-III podczas zajęć wykonali również portrety Bratka.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie. Animator: Anna Konkol

 

Projekt Sto trudnych słów na 100-lecie odzyskania niepodległości

Gdy po wakacjach wróciliśmy do szkoły, postanowiliśmy, że jeden z projektów, jaki wykonamy podczas tego roku w naszym szkolnym Klubie Ortograffiti, będzie związany z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Każdy z uczniów, korzystając z zeszytów ćwiczeń Ortograffiti, poznawał i utrwalał jedną ortograficzną zasadę pisowni. Pod koniec października uczniowie pod okiem animatora wybrali po jednym słowie zawierającym trudność ortograficzną, związanym z hasłem „niepodległość”. W ten sposób powstała pokaźna lista słów, które uczniowie zapisali wraz z odnoszącymi się do nich zasadami, na kartkach pokolorowanych we wzór polskiej flagi. Finałem projektu było przygotowanie gazetki ściennej.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku. Animator: Grażyna Wiśniewska

 

Projekt Czytamy z Bratkiem

Z drugoklasistami spotykamy się co tydzień po lekcjach. Zaczynamy od zabaw ruchowych metodą ruchu rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne oraz ćwiczeń pamięci sekwencyjnej. To grupa z dużymi problemami związanymi z wzajemną akceptacją i tolerancją. Ćwiczenia prowadzone MRR powodują, że dzieci zaczynają sobie ufać i chętniej podejmują współpracę w grupie. Następnie czytamy opowiadania Bratka. W czasie omawiania przeczytanego tekstu korzystamy z ćwiczeń z zeszytu ORTOGRAFFITI z Bratkiem. Dzieci słabo radzą sobie z płynnym czytaniem, dlatego umawiamy się na śledzenie czytanego tekstu i włączanie się w czytanie krótkich fragmentów. Klubowicze mają problemy nie tylko ze stroną techniczną czytania, ale przede wszystkim z rozumieniem czytanego, a nawet słuchanego tekstu. Aby poprawić stronę techniczną wykorzystujemy do ćwiczeń elementy metody 18 struktur wyrazowych. W ciągu pierwszych miesięcy intensywnie ćwiczyliśmy rozumienie słuchanego przekazu.

Dzięki pacynce Bratka, którą można przytulić i trzymać na kolanach dzieci zaczęły dostrzegać potrzeby innych. Rzadziej pojawią się zwroty „ja chcę”, a częściej „potrzebuję”, „czy ci pomóc”. Jest mniej tupania nogami i wzajemnej agresji. Bratek zaczął uspołeczniać moją grupkę. Dziękuję Bratku:) 
 

Projekt Czytanie ze zrozumieniem

Co tydzień spotykamy się z uczniami z klasy V wcześnie rano, bo już o 7.15, tuż przed lekcjami. Zaczynamy od psychogimnastyki, czyli zabaw ruchowych z metody Procus i Block oraz ćwiczeń pamięci sekwencyjnej - te ostatnie sprawią dzieciom pewne trudności. Na szczęście systematyczne „męczenie” zaczyna przynosić efekty. Następnie czytamy wybrane wcześniej przez dzieci teksty. Na początku były to krótkie teksty wybrane i opracowane przeze mnie. Teraz to dzieci biorą udział w proponowaniu i tekstów i demokratycznie głosują na te, które chcą opracowywać. Na zakończenie zajęć korzystamy z ćwiczeń ortograficznych z zeszytu ORTOGRAFFITI Mix. Z informacji zwrotnych przekazywanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia z moimi klubowiczami wynika, że widoczna jest poprawa koncentracji uwagi. Co ciekawe, o ile wcześniej dzieciom nasze zajęcia kojarzyły się negatywnie i często  wstydziły się przyznawać do uczestnictwa w nich, to teraz dzięki plakatom Ortomocni i innej formie tych zajęć, dzieci zaczęły czuć się dumne z przynależności do tej grupy.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 21 w Bytomiu. Animator: Dorota Poloczek

 

Projekt Kilka minut nauki w różnych miejscach i sytuacjach

W Klubie Bratka w naszej szkole wyznajemy zasadę „małych kroków”. Wraz z uczniami postanowiliśmy więc wypróbować metody szybkiego uczenia się. Projekt, który realizowaliśmy sprawił, że chętnie uczyliśmy się także w czasie przerw  – mieliśmy np. 2 minuty na wykonanie pewnego zadania problemowego, w którym konkretnie sformułowane pytanie wymagało precyzyjnej, krótkiej odpowiedzi. Pomocą w szybkim uczeniu się była również aplikacja Quizziz, z której uczniowie mogą korzystać na własnych telefonach komórkowych. Do ćwiczeń staramy się również wprowadzić elementy zdrowej rywalizacji oraz gry i zabawy. Korzystamy także z tradycyjnych metod pracy – wzory, które poznajemy podczas zajęć, wykorzystujemy do tworzenia gazetki szkolnej.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych. Animator: Edyta Zielińska

 
Projekt Ilustrowane Słowniki Ortograficzne

W pierwszym semestrze w ramach Klubu Ortograffitti uczniowie klas I- III wykonali ilustrowane słowniki ortograficzne, które są ciekawą metodą nauki poprawnego pisania. Nauka przez zabawę sprzyja utrwalaniu zasad ortograficznych. A ile przy tym dobrej zabawy:)

  

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach. Animator: Krystyna Michałowska

  
Projekt Spacerownik historyczno-matematyczny

Dziecko jest jutrem. Ono będzie pracownikiem, będzie obywatelem, będzie prawodawcą, ale czekać trzeba. Cierpliwie czekać. Czujnie czekać (…). Trzeba uświadomić sobie wagę, ciężar sprawy – wartość jej, cenę... - Janusz Korczak

Kilkoro uczniów z klas 4c i 5b, z myślą o swoich rówieśnikach, wykonało spacerownik zatytułowany Od Mieszka I do Stanisława Augusta. Na spacerowniku uczniowie odnajdują wizerunki omawianych na lekcjach władców Polski oraz zwięzłe informacje na ich temat. Korzystając zaś z danych liczbowych, mogą wykonywać różnorodne działania matematyczne. Znajdują w ten sposób odpowiedzi na wiele pytań, między innymi: Ile lat panował dany król ?, Ile lat temu urodził się dany władca?, Ile lat minęło od koronacji wskazanego króla?, i tak dalej. Spacerownik ten jest doskonałym przykładem korelacji międzyprzedmiotowej, czyli łączenia historii z matematyką. Uczniowie, obok wiadomości historycznych, zyskują wiedzę na temat zapisywania liczb w systemie rzymskim oraz określania wieku, w którym panował dany król.

  

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie. Animator: Agnieszka Krzyżanowska

 

Projekt Ortokrzyżówka

Od października grupa 11 uczniów z klasy IV w każdy poniedziałek uczestniczy w spotkaniach Szkolnego Klubu Ortograffiti. W I semestrze zajęcia poświęcone były utrwalaniu reguł pisowni wyrazów z ,,ó” i ,,u". Klubowicze korzystali z zeszytu ćwiczeń Ortograffiti Miks. Podsumowaniem zajęć dotyczących ,,ó” i ,,u” była realizacja projektu Ortokrzyżówka. Uczniowie w niewielkich grupach przygotowywali krzyżówki, w których wszystkie hasła miały zawierać ,,ó” lub ,,u”. Na kolejnych zajęciach członkowie Klubu Ortograffiti wspólnie i w grupach rozwiązywali przygotowane przez kolegów krzyżówki.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim.  

Animator: Elżbieta Przybyła

   
Projekt Klubowy Przypominak Matematyczny

W naszej szkole do Klubu Ortograffiti z matematyki należą cztery dziewczynki z klasy V. Naszym pomysłem na projekt jest Klubowy Przypominak Matematyczny. Zaczęliśmy od zaprojektowania własnych okładek Przypominaka. Potem wpisywaliśmy do niego ważne wiadomości matematyczne. Mamy zamiar uzupełniać nasze Przypominaki do końca roku szkolnego. Dziewczynki i ich rodzice są bardzo zadowoleni z tej pomocy. Zachęcone tym pokazały swoje dzieła rówieśnikom, przez co projekt został zrealizowany również przez uczniów nieuczęszczających na zajęcia klubowe. Mamy już pomysł na nowy projekt!

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Brzechwy w Gliwicach. Animator: Elżbieta Brudzyńska

 

Projekt Tabliczka Mnożenia 

Projekt zrealizowali uczniowie klasy IV na zajęciach rozwijających umiejętności i wyobraźnię matematyczną. Najpierw ćwiczyli rachunek pamięciowy, grali w domino matematyczne i ćwiczyli za pomocą PUS. Następnie starali się znaleźć odpowiedź na pytanie: Co ułatwiało mi naukę tabliczki mnożenia w klasach I-III? Po burzliwej dyskusji doszli do wniosku, że najlepiej zapamiętywali to, na co często patrzyli. Postanowili więc pomóc młodszym kolegom i wykonać dla nich "Kolorowe Działania". Okazało się to nie tylko świetną zabawą, ale i treningiem w tabliczce mnożenia. Przecież nie wypadało popełniać błędów w działaniach przygotowanych dla młodszych kolegów? Oczywiście przy okazji rozwijali swoją pomysłowość i kreatywność, a także uzdolnienia plastyczne i zdolności grafomotoryczne. Czyli jeden projekt - wiele korzyści! I o to chodzi w Klubie Ortograffiti - uczymy się, bawimy i cieszymy ze spotkań :)

 

                

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 89 w Gdańsku. Animator: Krystyna Jagłowska

      
Projekty Czytamy z Bratkiem i Teatralne Warsztaty Bratka

W naszym Szkolnym Klubie Bratka było naprawdę twórczo i ciekawie. Najpierw  czytaliśmy Bratkowi i kiedy byliśmy już gotowi, zaczęliśmy czytać w jego towarzystwie naszym młodszym kolegom z kl. I c. Jesteśmy dumni, bo maluchy chętnie i z uwagą słuchają bajek o naszym przyjacielu. Podczas Teatralnych Warsztatów Bratka układaliśmy własne opowiadania o przygodach Bratka, a następnie przedstawialiśmy je w formie Kamishibai.               

    

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach. Animator: Marta Jurek

 
Projekt Słoik Klubowych Wspomnień

Słoik Klubowych wspomnień pojawił się już na pierwszych zajęciach. Poinformowałam klubowiczów, że pod koniec zajęć na kolorowych karteczkach będą mogli napisać, co im się najbardziej podobało lub z czym mieli problem.

   

Projekt Czytamy z Bratkiem

W naszej szkole założyliśmy Klub Przyjaciół Bratka. Podczas spotkań czytamy bajki, rysujemy, bawimy się. Najmłodsi Klubowicze z utęsknieniem czekają na nasze zajęcia. Chętnie i z uwagą słuchają bajek, wykonują z zaangażowaniem zadania.

   

Projekt Ortograficzna Bransoletka

Na zajęciach klubowicze poznawali zasady związane z poprawną pisownią. Wykonanie bransoletek było formą podsumowania zajęć. Gotowe bransoletki umieściliśmy w sali, tak aby można było z nich korzystać podczas kolejnych zajęć.

   

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 10 w Tychach. Animator: Agnieszka Cender

 

Projekt Piszemy Bajki z Bratkiem

Klubowicze do realizacji projektu zaangażowali swoich rówieśników z klasy. Wszyscy bardzo chętnie się włączyli w pisanie bajki o kolejnych przygodach Bratka, który tym razem wybrał się do kopalni. Powstało kilka ciekawych i kolorowych opowiadań. Drugoklasiści bardzo dobrze wykonali zadanie i polubili Bratka, który wspierał ich w wykonywaniu zadania. Wszystkie nowo powstałe bajki zasilą kącik czytelniczy naszego klubu.

  

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku. Animator: Mariola Rosłoniec

               

Projekt Czytamy z Bratkiem

W pierwszym semestrze z wielkim zaangażowaniem pracowaliśmy za zajęciach Klubu Ortograffiti. Opiekowaliśmy się klasową biblioteczką, głośno czytaliśmy opowieści, wykonaliśmy bratkowe zakładki i inne prace

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie. Animatorki: Małgorzata Jasiewicz-Jakubowska, Violetta Kwinta

                            
Projekt Gry dydaktyczne

Członkowie zacnego Klubu Bratka na co dzień wykonują zadania z Bratkiem, rozwijając swoje zainteresowania i wspierając mocne strony. Lubią grać w gry planszowe i je tworzyć. Gra dydaktyczna Gwiazdozbiór wyrazów okazała się świetną przygodą edukacyjną dla uczniów klasy IIIa. Rozwija słuch fonematyczny, doskonali umiejętność głoskowania, identyfikowania samogłosek i spółgłosek, a także dzielenia wyrazów na sylaby. Zaczęło się od przygotowania planszy i kart w dwóch kolorach: zielonym i niebieskim. Grę rozpoczyna gracz, który wyrzuci sześć oczek. Stawia pionek na polu z napisem START. Uczestnicy rzucają kolejno kostką i przesuwają się o tyle pól, ile oczek wskaże kostka. Kiedy uczestnik stanie na polu zielonym musi wziąć kartę z puli kart zielonych i odpowiedzieć na pytanie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje 1 punkt. Podobnie, gdy uczestnik stanie na polu niebieskim odpowiada na pytania z karty niebieskiej. Po poprawnym wykonaniu zadania grający odkłada karty do puli kart. Jeżeli odpowiedź jest błędna, traci punkt i kolejkę. Grę wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do METY. Kolejne dwie gry to: Zgadnij "u" czy "ó"? oraz Zgadnij "rz" czy "ż"? Uczestnik losuje z woreczka literę i stara się ją ułożyć na planszy tak, aby powstał wyraz napisany poprawnie pod względem ortograficznym. Za każdy poprawnie napisany wyraz gracz otrzymuje 1 punkt. Jeżeli wyraz zapisany jest błędnie, gracz traci punkt i kolejkę.
Super zabawa podczas długich przerw!

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sucharskiego we Wrocławiu. Animator: Renata Stańczak

 
Projekt Zabawy Językowe

Projekt był powiązany ze szkolnymi obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Wzięli w nim udział nie tylko klubowicze z Klubu Ortograffiti lecz również ich koledzy i koleżanki z klas IV-VIII. Uczniowie podczas zajęć klubowych oraz na lekcjach języka polskiego wykonywali:

- mapy mentalne z zakresu ortografii, gramatyki, interpunkcji;
- tematyczne gry planszowe;
- kalambury językowe;
- krótkie przedstawienia pantomimiczne;
- rebusy, zagadki, krzyżówki.

Po eliminacjach półfinałowych zwycięskie drużyny z poszczególnych klas rywalizują w potyczkach międzyklasowych w Wielkim Finale.

Udziałowi w projekcie towarzyszyło duże zaangażowanie emocjonalne uczestników. Projekt był okazją do poszerzenia wiedzy, przyjaznego współzawodnictwa. Klubowicze uczyli się wyboru właściwej strategii pracy w grupie, mieli okazję wykazać się pomysłowością, ale przede wszystkim świetnie się bawili.
 

 Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze. Animator: Aneta Sorbal

 
Projekt Lapbook Ortograficzny

Takie lapbooki to świetny pomysł na przechowywanie różnych rzeczy. W naszych schowkach zgromadziliśmy zasady ortografii i różne trudne słówka. Uczniowie dokleili do nich również papierowe dłonie z bransoletkami, na których znajdują się zasady pisowni u i ó.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkowie. Animator: Emilia Biernacka

 

Projekt Ortokrzyżówka z Opowieściami

Projekt Ortograficzna bransoletka

Założenie Klubu Ortograffiti w mojej szkole to strzał w dziesiątkę, propozycje z banku projektów znacząco wzbogaciły i uatrakcyjniły zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Uczniowie chętnie i z zaangażowaniem wykonywali zadania. Tą wiedzą podzieliłam się także z koleżankami, które prowadzą takie grupy wśród klas młodszych i chętnie korzystały z banku projektów. Cenna jest także możliwość modyfikowania projektów lub tworzenia własnych.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Szydłowie. Animator: Beata Czerwińska

 

Projekt Ortograficzna Bransoletka

Zajęcia rozpoczęliśmy od odrysowania własnych dłoni wraz z nadgarstkiem na kartce papieru. Następnie uczniowie wycinali kontury dłoni i zdobili je według własnego pomysłu.

Kolejny etap, to przygotowanie bransoletek. Uczniowie wycinali z kolorowego papieru paski o podanych wymiarach, aby można było bransoletki włożyć na wcześniej wycięty kontur dłoni. Korzystając z zeszytów Ortograffiti, zapisywali na bransoletkach zasady pisowni wyrazów, wyjątki od zasad i przykłady wyrazów. Każdy z uczniów opracowywał inną zasadę ortograficzną (ó, u, rz, ż, h, ch). Na koniec bransoletki sklejali i zakładali na papierowe dłonie.

Gotowe bransoletki zostały umieszczone w sali, w której odbywają się zajęcia Klubu Ortograffiti,  aby mogli z nich na bieżąco korzystać klubowicze, gdy zapomną jakiejś zasady lub zechcą się upewnić co do zapisu ortograficznego danego wyrazu.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 368 w Warszawie. Animator: Iwona Mądry

 

Projekt Ortogry

Podczas pierwszego spotkania Klubu Ortograffiti zaproponowałam uczniom klas VII-VIII stworzenie ortograficznych gier planszowych, z których mogliby korzystać uczniowie klas I-III. Uczniowie tworzyli planszówki przez kilka zajęć, dbając o estetykę i poprawność ortograficzną. Wykazali się ogromną pomysłowością i zadbali o to, aby gra była atrakcyjna (pułapki w postaci pytań dotyczących pisowni, jak również powroty na inne pole, wstrzymywanie kolejki itp.).

Efekty prowadzonych działań:

 • u uczniów tworzących gry - odkrywanie mocnych stron, wzrost poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności, utrwalanie zasad pisowni;
 • u uczniów korzystających z gier - dobra zabawa i utrwalanie zasad pisowni.
   

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej w Mirowie. Animator: Magdalena Boros

 

Projekt Ortograficzne Bransoletki

Ortograficzne bransoletki okazały się hitem wśród czwartoklasistów. Utrwalanie zasad ortograficznych przypadło do gustu zwłaszcza młodym damom. Sama też sobie zrobiłam, a co tam... Niech koleżanki podziwiają:)

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 209 w Warszawie. Animator: Aneta Ługowska-Kwolek

 

Projekt Jesteśmy Autorami Dyktand

Uczniowie, korzystając ze słowników ortograficznych, wypisują 10-15 wyrazów z 1-2 stron. Wyrazy zawierają jedną konkretną trudność ortograficzną, na przykład "ż" lub "rz". Następnie z wybranymi wyrazami układają teksty dyktand. Dyktanda zbierają i bindują - w efekcie powstaje wspaniała pomoc dydaktyczna do wykorzystania na lekcjach przez różnych nauczycieli.

Zaczęliśmy więc wspaniałą przygodę, bo przecież wyobraźnia dziecka zdolna jest tworzyć fantastyczne historie. Układanie tekstów dyktand dostarczyło małym Klubowiczom dużo radości, a jeszcze więcej satysfakcji i pewności siebie.
 

Żółw Żółtek lubił żonglować żółtymi piłeczkami. Pewnego razu w jego domu wybuchł pożar. Strażacy bardzo szybko przyjechali i ugasili pożar wodą z węża strażackiego. W tym czasie żółw Żółtek odbywał podróż do Paryża. Zwiedzał między innymi wieżę Eiffla, z której podziwiał wielkie połacie żółtych żonkili. W podróży poznał żabkę Bożenkę. Po powrocie do domu zobaczył duże kałuże wody. Przerażony złapał się za głowę i krzyknął: O rety!!!

Autor: Bartłomiej z kl. 5f
 

Żaba Żaneta udała się w podróż wypożyczoną żaglówką. Jej rejs trwał bardzo długo. Spakowała dużo rzeczy do swego bagażu, między innymi: łyżkę, żakiet, żarówkę, menażkę, leżak oraz draże. Po drodze odwiedziła swoją koleżankę Bożenkę. Żałowała, że nie zabrała ze sobą swojego męża Żabosława. Niestety musiał doglądać róż w ich ogrodzie z wieżyczką z pięknymi witrażami otoczonym żywopłotem. Żona była pewna, że małżonek wykaże się troską i dużym zaangażowaniem i że jej kwiatom nic nie zagraża. Może jeszcze kiedyś małżonkowie wybiorą się razem w podróż i będą zażywać promieni żółtego słońca.

Autorka: Natalia z kl. 4b
 

Hiena Halinka usłyszała hałas. To był głos hipcia Henryka, który hulał na hulajnodze. Potknął się o chwast i zaczął wzywać pomocy: Halo! Halo! Hop! Hop! Halinka huśtając się na hamaku zerwała się na równe nogi i pognała hen przed siebie niczym huragan. Zobaczyła z daleka druha hipcia i krzyknęła: Nadchodzę! Henryk wyglądał jak zahipnotyzowany. Hiena Halinka udzieliła mu pomocy, wykazała się hartem ducha. Honorowy Henryk w ramach podziękowania zaprosił Halinkę na herbatkę i hamburgera.

Autorka: Zosia z kl. 4b

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Opocznie. Animator: Katarzyna Pogorzała

 

Projekt Kalambury

Uczniowie pod opieką nauczyciela tworzyli najpierw karty ortomagiczne z wyrazami z trudnościami ortograficznymi. Następnie wzbogacali je rysunkami. Pomysłami zaskakiwali na każdym kroku, nawet siebie. Zwieńczeniem ich pracy była rozgrywka. Najwytrwalsi gracze zgromadzili najwięcej punktów, które potem mogli wymienić w "banku" u nauczyciela na smakowite słodycze.

 
 

                                                                                

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach. Animator: Edyta Ostrowska

 

Projekt Klub Książki bez Książki - relacja uczniów klasy VIII

Nasze pierwsze spotkanie - nie wiedzieliśmy, co nas czeka, co będziemy robić, ale ciekawość była silniejsza. Już sama nazwa Klub Ortograffiti była inspirująca. Dowiedzieliśmy się, jak będą wyglądały spotkania naszego klubu, co jest ich celem. Z zapałem wzięliśmy się do pracy. Zaczęliśmy od nazwy, efektem burzy mózgów była nazwa Klub Książki bez Książki. Nazwa ta widnieje na drzwiach naszej sali. Następnie ułożyliśmy Regulamin naszego klubu, który wszyscy zaakceptowali własnoręcznymi podpisami i umieścili w widocznym miejscu. Kolejnym krokiem było przygotowanie legitymacji członkowskich. W tym zadaniu mogliśmy wykazać się kreatywnością i zdolnościami plastycznymi. Wszystkie legitymacje były oryginalne i kolorowe. Pierwsze zajęcia klubu były wesołe i zachęciły nas do odkrywania tajemnic związanych z językiem polskim.

Przyszedł czas na pracę. Każdy z nas otrzymał ćwiczenie, kryjące w sobie wiele interesujących zadań i antystresowych kolorowanek. Mimo, że jesteśmy ósmoklasistami, cieszyliśmy się jak dzieci mogąc sobie pomalować. Przez następnych 10 zajęć pracowaliśmy pilnie, ale były też chwile relaksu.

 

Klub Ortograffiti w Społecznej Szkole Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku. Animator: Małgorzata Zagórska

 

Projekt Planszowa Gra Ortograficzna

Podczas zajęć Klubu Ortograffiti zajmujemy się opanowaniem zasad ortograficznych i interpunkcyjnych oraz ich praktycznym zastosowaniem. Pracujemy też nad doskonaleniem umiejętności czytania ze zrozumieniem. W tym semestrze najwięcej czasu poświęciliśmy na przygotowanie ortograficznej, planszowej gry dydaktycznej. Pomysł nie jest nowy ani odkrywczy, ale każda jego realizacja jest inna - twórcza i niepowtarzalna, bo oparta na własnych pomysłach klubowiczów.

Nasza gra to wędrówka po różnych ciekawych miejscach na świecie. Wszystkie elementy gry zostały wymyślone, zaprojektowane i wykonane przez uczniów. W zajęciach Klubu uczestniczą dzieci z klas V i VI i jest to ich pierwsze tego typu zadanie. Wykonaną grę oczywiście sprawdziliśmy. Klubowicze ustalili, że każde zajęcia będą rozpoczynać od rozrywki. Planują kolejne edycje planszówki oraz zaproszenie innych (niezrzeszonych uczniów) do zabawy. Może odbędzie się szkolny turniej ortograficzny...

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii. Animatorki: Czesława Masłowska, Krystyna Zalewska, Marta Kołodziej

 

Projekt Czarodziejska Skrzyneczka

W naszej szkole działają 3 Kluby Ortograffiti. Klubowicze  z klas I-III realizowali projekt Czarodziejska Skrzyneczka. Ta skrzyneczka zwie się kamishibai
(to teatrzyk ukryty w małym drewnianym pudełku). Jest doskonałą metodą do ćwiczenia czytania i pokonywania tremy podczas publicznych wystąpień.

Uczniowie podzielili się na kilkuosobowe zespoły i wykonywali ilustracje do wylosowanej bajki Bratka. Ilustracje ułożyli jedna obok drugiej, a na odwrocie nakleili fragmenty bajki. Ta część projektu wywołała wiele emocji. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem dzielili bajki na fragmenty, tak aby dokładnie pasowały do ilustracji. Po kilku próbach klubowicze wystawili przedstawienia teatralne. Odbiorcami byli koledzy z klasy i dzieci z przedszkola. Przedstawienia nagrodzone były wielkimi brawami. Dumni i szczęśliwi już planują kolejne “czarodziejskie wystąpienia”.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej w Otrębusach. Animator: Iwona Dymowska

 
Projekt Twórcze Pomoce
 
Projekt został wykonany podczas pozalekcyjnych zajęć Ortograffiti, polegał on na wykonaniu przez starszych uczniów pomocy dla młodszych kolegów. Wszyscy doskonale się bawili, zarówno starsi jak i młodsi. Pomoce można wykorzystać w różnorodny sposób. Mimo tego, że są wykonane z prostych rzeczy, okazały się bardzo atrakcyjne zarówno dla młodszych jak i starszych uczniów, być może dlatego, że są po prostu inne.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie. Animator: Katarzyna Ciborska

 

Projekt Projektuję Wykreślanki Ortograficzne

Wykreślanki zostaną wykorzystane w turnieju Ortograficzny Pierwszy Dzień Wiosny.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 7 im. H. Sienkiewicza w Ostrowcu  Świętokrzyskim. Animator: Iwona Majewska

 

Projekt Ortokrzyżówka

Już od wielu lat pracuję metodą Ortograffiti i korzystam z zeszytów ćwiczeń. Jestem bardzo zadowolona, ponieważ praca z tymi materiałami jest niesamowicie satysfakcjonująca i dla mnie i dla moich uczniów.  W tym roku bardzo chciałam zostać Animatorem Ortograffiti. Spodobał mi się Wasz pomysł i postanowiłam wcielić go w naszej szkole. Zaczęłam od prostego projektu Ortokrzyżówki. Z uczniami klasy IV opracowywaliśmy materiał utrwalający pisownię wyrazów z „ó”, przeczytaliśmy z Bratkiem bajkę pt. „O tym, że ściągawka dobrego ortografka to oszukana sprawka”. Rozmawialiśmy na temat ściągania na klasówkach i o tym, jakie metody uczniowie stosują, żeby lepiej coś zapamiętać. Następnie wykorzystaliśmy hasło z bajki: „KRÓLOWA ŚNIEGU” i postanowiliśmy ułożyć do tego hasła krzyżówkę, ale wykorzystując wyrazy z „ó”. Wykorzystaliśmy do tego celu „Karty Ortomagiczne”. Krzyżówka powstała, dzieci ozdobiły ją rysunkami, a następnie - żeby lepiej zapamiętać wyrazy - układaliśmy zagadki do wyrazów/haseł. Cały projekt zajął nam kilka jednostek lekcyjnych. Sprawił wszystkim wiele radości i pokazał, że nauka ortografii wcale nie musi być nudna.

 

 

 

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Złochowicach. Animator: Urszula Kusek

 

Projekt Czytamy z Bratkiem

Uczniowie klasy III czytają systematycznie dzieciom przedszkolnym. Dzieci poznają wybrane utwory literackie, ćwiczą uważne słuchanie, odpowiadają na pytania, tworzą prace plastyczne do utworów. Do akcji czytania przedszkolakom dołączyli także uczniowie kl. VIII. Wspólne czytanie przyczyniło się do rozwoju zainteresowań literackich, umiejętności dzieci, szacunku do książek, współpracy. Oczywiście wszystkiemu przyglądał się Bratek.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach. Animator: Kinga Łusiewicz

 

Projekt Roboty w Klubie Ortograffiti

Zajęcia rozpoczęły się od wybrania przez uczniów karty emocji, która najlepiej oddaje ich nastrój oraz uzasadnienia swojego wyboru. Następnie klubowicze dowiedzieli się, że będą powtarzać i podsumowywać wiadomości dotyczące użycia ó/u, rz/ż, ch/h, małej/dużej litery.

Każda osoba otrzymała tablet i własnego robota DASH. Sala lekcyjna już wcześniej została przygotowana do takiej formy powtórki (odsunięto stoliki, w różnych punktach klasy poustawiano winietki oraz kubeczki ze słowami, w których brakowało ó/u, rz/ż, ch/h, małej/dużej litery). Zadaniem każdego ucznia było doprowadzenie kubeczka do odpowiedniej winietki za pomocą robota. Jako że dzieci po raz pierwszy pracowały z DASHEM, przez kilka minut prowadziliśmy „rozgrzewkę”, która miała nauczyć właściwego sterowania. Po tym przeszliśmy już do naszego zadania. Każdy uczeń otrzymał inną trudność ortograficzną i musiał tak kierować robotem, by doprowadzić swoje kubeczki do odpowiedniego napisu.

W czasie zajęć uczniowie cały czas mieli do dyspozycji swoje ćwiczenia „Ortograffiti. MIKS”. Wszelkie błędy były natychmiast korygowane. W ten sposób udało się powtórzyć najważniejsze reguły ortograficzne. Na koniec klubowicze dzieli się swoimi wrażenia z zajęć, wrzucając (jak co tydzień) karteczkę do „słoika wrażeń”.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie. Animator: Joanna Szreder-Ptak

 

Projekt Ortomilionerzy

Ortomilionerzy, to quiz ortograficzny, w którym wzięli udział uczniowie klas V i III.  Starsi uczniowie przygotowali zadania, z którymi następnie mierzyły się dwie drużyny trzecioklasistów. Drużyny zacięcie rywalizowały ze sobą w walce o laur Ortomistrza w takich kategoriach, jak: ó czy u, razem czy osobno lub układanie orto-puzzli.

Uczestnicy wykazali się świetną znajomością zasad pisowni, chociaż nie obyło się bez kół ratunkowych! Największą wiedzę orograficzną zaprezentowała Nadia Grabowska z klasy III a, która zwyciężyła turniej.

Wszyscy świetnie się bawili i udowodnili, że także nauka ortografii potrafi być przyjemna!

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej w Markuszowie. Animator: Elwira Berej

 

Kalambury ortograficzne

Ten projekt daje energię nawet w pochmurny dzień. Na karteczkach wypisaliśmy wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Podzieliliśmy je na łatwiejsze i trudniejsze. Uczniowie losowali kartę, mieli chwilę na zastanowienie, a następnie bez użycia słów rysowali na tablicy interaktywnej treść wylosowanej karty. Warto ustalić, że nie można ułatwiać sobie zadania przez wskazywanie przedmiotów znajdujących się w sali. Pokazujący mówi tylko tak lub nie. Zgadujący zgłaszają swoje pomysły pojedynczo, po wcześniejszym podniesieniu ręki do góry. Poprawna odpowiedź daje 1 punkt dla osoby, która odgadła hasło. Jeśli nikt nie odgadł, punkty nie zostały przyznane. Odgadnięte hasło zapisuje na tablicy ten uczeń, które je odgadł. Pod koniec zajęć punkty są sumowane i na tej podstawie wyłaniamy zwycięzcę.  Radość Klubowiczów – bezcenna.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego w Rudołowicach. Animator: Anna Warzocha

 

Projekt Ortograficzny Pociąg

Uczestnicy Klubu skonstruowali ortograficzny pociąg z Bratkiem na pokładzie. Dzieci wypisywały ze słowników ortograficznych wyrazy i umieszczały je we wcześniej przygotowanych wagonikach. Każdy z wagoników odpowiadał innej trudności ortograficznej. Wyrazy z wagoników wykorzystujemy na zajęciach do układania zdań. Budowanie ortograficznego pociągu okazało się fajną zabawą. Efekty  pracy zostały zaprezentowane na gazetce szkolnej.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie. Animator: Anna Rykaczewska

 

Projekt Pojemnik Przemyśleń

Projekt naprawdę tętni życiem. Uczniowie pod koniec zajęć mają możliwość dokonania bieżącej oceny i ewaluacji swoich aktywności poprzez wybór jednego, dwóch lub trzech pasków w różnych kolorach, na których kończą rozpoczęte zdania: Jestem dumny z..., Na zajęciach najbardziej podobało mi się..., Największą trudność sprawiło mi... Taka forma podsumowania zawsze budzi ogromne emocje i skłania uczniów do przemyśleń, czasami dla mnie zaskakujących. Niezwykle wartościowe jest samodzielne określanie przez uczniów aktywności, które były dla nich trudne, najczęściej powoduje to, że podczas kolejnych prób, te zadania wykonywane są ze szczególną uwagą i starannością, co w efekcie daje możliwość wpisania ich na kartce Jestem dumny z... Oczywiście taka forma ewaluacji sprawiła, że uczniowie sami domagają się podsumowania i omówienia zajęć, co napawa mnie ogromną radością:)

 

Klub Ortografitti ,,Kocham polski” ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie. Animator: Agnieszka Karmowska

 

Projekt Uczę innych

Podczas spotkań klubu ,,Kocham język polski” ćwiczyliśmy wiele ważnych umiejętności przydatnych w szkole i w życiu codziennym. Najbardziej dumni jesteśmy z faktu, że wszyscy klubowicze opanowali już piękne czytanie i nie boją się publicznych wystąpień. 11 stycznia mieliśmy przyjemność poprowadzić fragment lekcji w klasie 1. Zadanie polegało na zaprezentowaniu pięknego czytania, sformułowaniu pytań do czytanego tekstu, wspólnym dzieleniu wybranych wyrazów na sylaby i głoski oraz uświadomieniu pierwszakom, że nie zawsze piszemy tak, jak słyszymy. Klubowicze wywiązali się z zadania znakomicie, zdjęcia posłużą za komentarz.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim. Animator: Izabela Szczepaniak

 

Projekt Starsi młodszym

W szkole mamy aż 10 grup klubowych. Klasa 6 szczególnie zaangażowała się w projekt Starsi młodszym i wprowadziła w szkole cotygodniowy cykl zajęć z Bratkiem dla dzieci uczęszczających na świetlicę. Uczniowie, w dwuosobowych grupach, raz w tygodniu umilają czas świetliczakom czytaniem przygód Bratka oraz zadaniami wymyślonymi specjalnie z tej okazji (quizy, kolorowanki, ćwiczenia grafomotoryczne itp.). Ze względu na duże zainteresowanie obu stron, będziemy kontynuować nasze zajęcia aż do końca roku. W drugim semestrze planujemy również inne ortograficzne inicjatywy związane z działalnością naszych klubów.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej w Byczynie. Animator: Dorota Tomalak

 

Projekt Matematyczny Escaperoom

Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych realizowany był projekt Matematyczny Escaperoom. Uczniowie pracowali w dwóch grupach. Szukali, a następnie rozwiązywali zadania ukryte w.klasowych zakamarkach.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 83 w Łodzi. Animator: Karolina Kurczyk-Wolnicka

 

Projekt Tabliczka Mnożenia

Projekt wykonali uczniowie klasy V podczas pozalekcyjnych zajęć Ortograffiti z matematyki. Projekt polegał na stworzeniu pracy plastycznej  w ramach propagowania skutecznych metod nauki tabliczki mnożenia. Prace plastyczne ukazują wybrane przez uczniów działania z tabliczki mnożenia w zakresie do 100 jako przystępne, kolorowe, ciekawe, inne niż zwykle.

Oprócz walorów edukacyjnych, projekt wpłynął na większe zaangażowanie uczestników. Uczniowie wymieniali się swoimi pomysłami, pomagali sobie
w ich realizacji, utrwalali swoje relacje rówieśnicze, integrowali się ze sobą. Ponadto uczniowie uczęszczający na te zajęcia zaczęli opowiadać innym uczniom o tym, jak ciekawe działania realizujemy oraz  jaką frajdę im przynoszą.

Ostatnim etapem wdrożenia projektu jest wystawa prac uczniowskich, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem innych uczniów naszej szkoły. Zatrzymują się przy nich, komentują je, uśmiechają się do siebie, rozmawiają o nich, dziwią się jak z piątki można zrobić węża, że piorun jest czwórką,
a dwójka to łabędź. Nadrzędnym jednak efektem jest umiejętność posługiwania się tą nieszczęsną tabliczką mnożenia przez samych uczestników zajęć.

 

Klub Ortograffiti ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdańsku. Animator: Marta Mach.

 

Projekt Lapbook Ortograficzny

Uczniowie, korzystając z wiedzy zaczerpniętej z ćwiczeń Ortograffiti, wykonali prace poświęcone zasadom pisowni wyrazów z "ó" i "u". Zadanie sprawiło im dużą przyjemność, pracowali z zaangażowaniem i dużą motywacją. Ich prace wzięły udział w szkolnym konkursie związanym
z obchodzonym w naszej szkole Dniem Ortografii.
 

 

Projekt Słoik Klubowych Wspomnień

Klubowicze pod koniec każdych zajęć piszą, co im się najbardziej podobało (zielone karteczki), czego się nauczyli (kolor żółty) lub co było dla nich trudne (niebieski). Na ostatnich zajęciach w półroczu odczytamy treść karteczek. Uczniom ta forma ewaluacji daje dużo radości, sami o niej przypominają. Dodam też, że w klubowych słoikach przeważają zielone karteczki. ;)
 

 

Klub Ortograffiti ze Szkoły Podstawowej nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie. Animator: Anna Rykaczewska

 
Pierwsze działania Klubu Ortograffiti
 

Dzieciaki są zafascynowane. Gadżety dodały +100 do uśmiechu i zapału dzieci! Jutro do Klubu wstąpią kolejni uczestnicy, ale już dzisiaj nie mogę się powstrzymać przed wysłaniem zdjęć. Pierwszy projekt "Ja, pisarz!" w przygotowaniu - sam pomysł wzbudził niesamowity entuzjazm u klubowiczów.

 

Klub Ortograffiti ze Szkoły Podstawowej nr 209 w Warszawie. Animator: Aneta Ługowska-Kwolek

 

Projekt Strefa Ortograficznych Rozmaitości

Projekt jest otwarty na szerszą społeczność szkolną, a jego realizacja przynosi korzyść zarówno uczestnikom zajęć jak i kolegom i koleżankom z innych klas.   

W Strefie Ortograficznych Rozmaitości (duża gazetka ścienna na korytarzu), klubowicze  dzięki swojej kreatywności zachęcają do zgłębiania tajników ortografii. Jak to robią? Na tablicy umieszczają prace wykonywane na zajęciach „klubowych” dotyczące utrwalania zasad ortograficznych, zapisu wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Uczniowie opracowują następujące pomoce naukowe: zakładki do książek, fiszki, chmury wyrazowe, rysunki ortograficzne, ukryte słowa, wierszyki ortograficzne, zagadki, lapbooki, kalambury ortograficzne.

Działania w ramach projektu pomagają w systematycznym utrwalaniu wiadomości z zakresu ortografii, rozwijają wyobraźnię, kreatywność i integrują całe środowisko uczniowskie.

 

 

Klub Ortograffiti w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kraśniku. Animator: Iwona Marcinkowska-Sobótek 

 

Projekt Ja, pisarz….- Opowieści o królewiczu Lubczyku

Uczniowie, zainspirowani tekstem z ćwiczeń „Ortograffiti” o królewiczu Lubczyku, losowali po 3 obrazki na kostkach Story Cubes. Następnie w grupkach dwuosobowych pisali dalszą część opowiadania o przygodach swojego bohatera. Po sprawdzeniu poprawności zapisu, przepisywali tekst na przygotowane wcześniej kartki, ozdabiali je zgodnie z treścią swojej opowieści. Następnie wypisywali wyrazy z „ó” i „u”. Po zbindowaniu kartek powstała książeczka, którą z dumą przeglądali.

 

Klub Ortograffiti ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tychach. Animator: Agnieszka Cender

 

Projekt Piernikowy Bratek

Klub Bratka pozdrawia z tyskiej Szkoły Podstawowej nr 10. W przedświątecznej atmosferze nie tylko rozwiązywaliśmy zadania z Bratkiem, ale również ćwiczyliśmy swoje zdolności manualne przy dekorowaniu pierniczków. Były piękne choinki, gwiazdki, dzwoneczki oraz piernikowe ludziki a wśród nich ten najważniejszy PIERNIKOWY BRATEK.

 

Klub Ortograffiti ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu. Animator: Anna Kubarewicz

 

Projekt Filcowe Harce

Wszyscy siedzimy w kręgu. Zaczynamy od rozmowy na temat tradycji i obyczajów Świąt Bożego Narodzenia (przypomnienie zasad pisowni nazw świąt).  Przypominamy sobie teksty najpopularniejszych kolęd i wspólnie kolędujemy. Po tym miłym wstępie przystępujemy do tworzenia filcowych ozdób na choinkę, takich jak: choinka, serduszka, ciasteczkowy ludzik, bałwanek, bucik, laska, renifer, gwiazdka, aniołek, rękawiczka. Uczniowie dostają wzory do odrysowania i potrzebne materiały. Zaczynamy wspaniałą zabawę z rysowaniem, wycinaniem, szyciem, klejeniem zdobieniem, śpiewając równocześnie kolędy.

 

Klub Ortograffiti ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie. Animator: Joanna Tomczak

 

Projekt Czytamy z Bratkiem

Spotykamy się raz w tygodniu. Zajęcia zaczynamy od przywitania się z pacynką Bratka. Następnie czytam bajkę i w zależności od tematyki prowadzę różnorodne ćwiczenia bądź działania w terenie. Dzieci z utęsknieniem czekają na nasze spotkania, chętnie i z uwagą słuchają bajek, wykonują z zaangażowaniem zadania. W każdej klasie Bratek ma swoje miejsce i towarzyszy uczniom przez cały tydzień. Z moich obserwacji wynika, że realizacja projektu pomaga dzieciom w adaptacji do szkoły i oczywiście rozwija miłość do książek.

 

Klub Ortograffiti ze Szkoły Podstawowej. Animator: Agnieszka Kandyba

 

Projekt Ortokrzyżówka

Temat: Pisownia „rz” po spółgłoskach.

1. Czytanie opowiadania z Księgi Bratka pt. „O tym, że wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego i każdego obowiązują takie same zasady”.

2. Rozmowa na temat prezentowanego opowiadania. Twórcze pomysły na temat jego zakończenia.

3. Zaznaczenie w tekście wyrazów z „rz”. Wypisanie wszystkich spółgłosek, po których zapisujemy „rz”.

4. Wyłowienie z tekstu słowa klucz, które stało się głównym hasłem krzyżówki (przejeżdżające).

5. Wybranie z treści opowiadania innych wyrazów z “rz” pisanym po spółgłosce.

6. Zabawa dydaktyczna „Bomba” - utrwalenie pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną.
 

Czynności zabawowe odpowiednio wplecione w tok nauki ortografii skłaniają dziecko do wysiłku, bez zbytniego nacisku i przymusu. Niosą przy tym radość działania, optymizm i zwiększają wiarę we własne siły.

 

Klub Ortograffiti z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy. Animator: Anna Krupa

 

Projekt Ortograficzna Bransoletka

Wykonanie bransoletek było formą podsumowania pracy z zeszytem ćwiczeń Danuty Chwastniewskiej i Renaty Czabaj „Czytam, rozumiem, piszę - ó, u. Poziom pierwszy”. Na zajęciach uczniowie poznawali zasady związane z poprawnym zapisem wyrazów, z “ó”, “u”. oraz wyjątki od reguł. Wykorzystując zdobytą wiedzę, rozpoczęliśmy realizację projektu od wspólnego sformułowania zasad. Po naradzie ustaliliśmy następujące wersje reguł ortograficznych:

 • „Ó” W ZAKOŃCZENIACH TYPU „-ÓW”
 • „Ó” WYMIENIA SIĘ NA „O”, „A”, „E”
 • „Ó” W ZAKOŃCZENIACH TYPU „-ÓWKA”, „-ÓWNA”
 • WYJĄTKI: ZASUWKA, SKUWKA, OKUWKA, ODKUWKA
 • „U” W ZAKOŃCZENIACH TYPU „-UJE”
 • „U” NA POCZĄTKU WYRAZÓW
 • WYJĄTKI: ÓSEMKA, ÓSMY, ÓWCZESNY, ÓW
 • „U” NA KOŃCU WSZYSTKICH WYRAZÓW
 • „U” ZAKOŃCZENIACH TYPU: „-UNEK”, „-USZEK”, „-USZ”.

Następnym etapem realizacji projektu było odrysowanie i wycięcie konturu ręki i przygotowanie kolorowych pasków. Każdy z uczniów, w sposób możliwie jak najbardziej staranny, zapisał reguły ortograficzne na kolorowych paskach. Po ich sklejeniu powstały bransoletki, które uczniowie zabrali do domu, aby pochwalić się rodzicom efektami swojej pracy w Klubie Ortograffiti i wykorzystać w chwili rozterek ortograficznych.

 

Klub Ortograffiti z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. Animator: Katarzyna Gajda

 

Projekt Łańcuch Ortograficzny

Dzieci bardzo związały się z Bratkiem. Niektóre z nich na projektowe spotkanie przyniosły własne maskotki po to, aby i one mogły spotkać się z Bratkiem. Zadanie polegało na wyszukiwaniu zasad ortograficznych w dostępnych książkach. Kolejnym krokiem było wypowiedzenie ich własnymi słowami i zapisanie przy pomocy programu komputerowego. Dzieci z pomocą nauczyciela wydrukowały zasady. Potem było wycinanie zasad i sklejanie z nich łańcucha. Uczniowie byli pod wrażeniem długości łańcucha choinkowego i chętnie zawiesili go na świątecznym drzewku. Dzieci bardzo chciały, aby Bratek mógł zawiesić swoją bombkę na choince, dlatego pomogły mu ją przygotować i zawiesić na świątecznym drzewku. Po skończonych zajęciach wszyscy świątecznie pożegnali się z Bratkiem, a dwie dziewczynki zaproponowały mu wspólne spędzenie świąt. Po świętach Bratek z dziećmi wrócił do szkoły.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej w Kątach k. Sochaczewa. Animator: Katarzyna Marczak

 

Projekt Jesteśmy przyjaciółmi Bratka, ortografia dla nas to nie lada gratka

Uczniowie klas III i IV w ramach projektu tworzą plakaty - każdy z inną zasadą ortograficzną. Piszą, rysują, dopasowują wyrazy do konkretnej zasady.
Jest to dla nich nie tylko nauka, ale i świetna zabawa.

 

Projekt Nasz Przyjaciel Bratek

Uczniowie klas I-IV stworzyli prace plastyczne przedstawiające Bartka. Technika prac była różnorodna, dzieci chętnie wyklejały postać naszego przyjaciela plasteliną czy malowały farbami.

 

Klub Ortograffiti w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni. Animator: Hanna Szopińska-Pawełko

 

Projekt Album Ortograficzny - Literka ó

Nasi Klubowicze, to uczniowie klas IV uczęszczający na zajęcia terapii pedagogicznej. Właśnie zakończyliśmy prace nad przygotowaniem albumu ortograficznego “Literka ó”. Klubowicze z dużym zapałem i starannością wykonywali karty albumu, na których umieszczali  pokolorowane obrazki wraz
z podpisami z wyróżnioną literką ó. Tak przygotowana pomoc będzie nam służyła na kolejnych  spotkaniach podczas pracy w ćwiczeniach “Ortograffiti”.